Arbets- och Programgrupper


 

  Servicegruppen

Ordnar alla praktiska arrangemang vid programmens genomförande.

Kontaktperson:
Gull-Maj Lövgren
0322-15342
E-post:
gull-may@alingsasslaktforskarforening.se


Barbro Engh
0322-50819
E-post: barbro@alingsasslaktforskarforening.se
 

  Programgruppen

Tar fram föreningens höst- och vårprogram.
Kontaktperson: Styrelsen