MEDDELANDE och Senaste Nytt


God Jul och Gott Nytt År
Önskar Släktforskarföreningen

 

2011-12-23
Sysselsättning inför julen Se ny efterlysning

2011-12-12

Tidningen Släktdata 4 2011


2011-12-04
Alingsås Hembygdsförening har öppnat en webbsida
länk: http://www.alingsashembygdsforening.se/

Gravstensinventeringen
Nu finns möjlighet för var och en att själva inventera och registrera gravar online.
Den "gamla" gravstensinventeringen håller på att digitaliseras.
länk: http://www.genealogi.se/gravproj/Gravsoklist.php

2011-11-03


     
En riktigt lyckad släktforskardag genomfördes under lördagen 22 oktober när
DIS Väst höll sitt höstmöte tillsammans med Släktdata och Alingsås
Släktforskarförening, 75 till 100 personer kom för att söka sina rötter och få
information om Disgen släktforskarprogram.
 


Örjan Hill

Örjan Hill trollband åhörarna med sitt föredrag om
Patric Georg O'Konor - en främmande fågel i Fersenska familjen


Åhörare


2011-10-23
En efterlysning ang födelseuppgifter före husförhörslängdernas tid

Har någon några tips att ge släktforskare i allmänhet och frågaren i synnerhet
Inger Ødegård från Norge efterlyser födelseuppgifter på boende i HOL tidigt 1700-tal
Se hennes efterlysning - förfrågan under efterlysningar


2011-10-18
Ny efterlysning under länken

2011-10-05
DIS-Västs höstmöte lördag den 22 oktober
anordnas gemensamt med Alingsås Släktforskarförening
kl 11-15

kl 1300 föredrag med Örjan Hill
Patric Georg O'Konor - en främmande fågel i Fersenska familjen

Plats: Brunnsgårdens samlingssal Norra Ringgatan 8, Alingsås


2011-09-09


Onsdag 7/9 hade föreningen besök av Björn Engelbrektsson och Eva-Lena Samuelsson från Skattemyndigheten som berättade om vad Skattemyndigheten kan erbjuda oss släktforskare


 
 Eva-Lena Samuelsson
Eva-Lena Samuelsson i samspråk med en föreningsmedlem

Björn Engelbrektsson
Björn Engelbrektsson

Eva-Lena Samuelsson
Eva-Lena Samuelsson

Ett 50 tal medlemmar kom för att lyssna på föredraget

Uppgifter om födelse,  namngivning, gifte, flyttningar, invandring, utvandring, dödsfall mm sköts sedan
1991 av skattemyndigheten

Från 1947 har det upprättats personakter på alla invånare, angående civilstånd ,barn, adresser mm
som vi kan använda vid forskning av yngre släktingar
Uppgifterna kan man hitta på Allmänhetens dator på skattemyndigheten eller via Servicetelefonen
020-567000-8101
På allmänhetens terminal kan man också komma åt yngre ( från 1/7 1991) bouppteckningar

Det finns många nya regler att ha koll på bla
från april 2010 har svenska präster inte automatiskt vigselrätt i svenska kyrkan
Namnregler Mellannamn - Efternamn

För att kunna ta del av samhällsinformation, få viktig post, pension mm måste man ha en känd
hemvist därför är det viktigt att ha en postadress

Om man är utan känd hemvist under två år hamnar man i ett obefintlighetsregister
Man har rätt att var utomlands under ett år utan att anmäla utflyttning
Utlandsadresser och dödsboadresser utskickas inte automatiskt från skattemyndigheten
Den/de berörda bör därför eftersända posten med tanke på deklaration och annan viktig post
Är men utan känd hemvist missar man viktig information som kan skapa stora problem i framtiden
för den enskilde


se länk: http://www.skatteverket.se/
privat/folkbokforing.4.18e1b10334ebe8bc800039.html

alt
http://www.ratsit.se/

Sveriges församlingar genom tiderna
se länk:
http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/
omfolkbokforing/folkbokforingigaridag/
sverigesforsamlingargenomtiderna.4.18e1b10334ebe8bc80003817.html

2011-09-06

Välkomna till kurs i " Att läsa gammal skrift"
Lördag  den 24/9 kl 0930 - 1700
Lokal: Studieförbundet Vuxenskolan Kungsgatan 4 Alingsås.
Pris 100:- inkl för och eftermiddagskaffe

Sista anmälningsdagen måndagen den 19/9
till Studieförbundet Vuxenskolan tel 0322 104 05.

Nybörjarkursen i släktforskning är uppskjuten till att börja på måndag den 12/9 18.30. ( se nedan )


2011-08-31

Släktforskardagar i Norrköping
                  2011-08


2011-08-24
Notat i föd bok Alingsås Landsförsamling C:9
Efterlysning av Ingela Holmgren-Gerdén
Önskar hjälp med att hitta okänd fader
se hela efterlysningen under Efterlysningar

2011-08-16

Nybörjarkurs i släktforskning börjar den 5 sept.
 OBS 
Kursstart slutet av september
Intresseanmälan till studieförbundet Vuxenskolan tel. 0322 10405


2011-08-16

Slättforskaren nr 2 2011 från VGN Släktforskarna


2011-07-16

Utställningen på Stampens kvarn pågår fram till 28/8
se länk


2011-07-13
Svar har skickats till Olof Westerlin på hans fråga om soldat Jöns Bäfver

Sista två efterlysningarna har fått hjälp att kunna gå vidare genom kontakt i DISBYT


2011-07-12
Ny efterlysning finns under efterlysningar

2011-06-20

Tidningen Släktdata nr 2 2011


2011-06-04
Nya efterlysningar finns under efterlysningar

Stampen Kvarn Alingsås 11/6- 28/08 2011

Som tidigare år arrangerar Alingsås Hemslöjdsförening
sommarutställning på Stampens Kvarn i Alingsås

länk:
utställningar och öppettider

hitta dit

Alingsås Släktforskarförening medverkar under lördagarna på sommarutställningen


2001-04-09


Resultat på en förfrågan i Gästboken
länk: Rita H


2011-04-06
Cafékvällen den 13/4  inställ pga Landsarkivets besök på Alingsås Bibliotek  samma dag
se länk: Arkivresan

2011-03-20

Från föredraget
FRÅN KARL-OSKAR OCH KRISTINA TILL NUTID -
OM UTVANDRING OCH INVANDRING


2011-03-15
Ny efterlysning titta under Efterlysningar

2011-03-09

Slättforskaren nr 1 2011 från VGN Släktforskarna


Tidningen Släktdata nr 1  2011


Nya efterlysningar titta under Efterlysningar

Kompletteringar till våra filer och kyrkoregister
Titta under inrapporterade justeringar

 
2011-03-01

Hills fabriker i Alingsås
Hittade följande bild över Charles Hills fabriker när vi
rensade efter farmor/farfar.
Hälsningar från
Anders P Johansson


2011-02-28
Dags planera för Årets Släktforskardagar i Norrköping 26-28 augusti

länk Släktforskardagarna  2011


2011-02-28

 Mats Löwing
Mats Löwing

Årsmöte hölls 22/2 på Brunnsgården
med föredragshållare Mats Löwing

länk Årsmöte 2011

 

2011-02-12

Cafékväll den 9/2 2011

Gemensamt möte med Alingsås hembygdsförening.

http://historiskakartor.lantmateriet.se/

 

Ett femtiotal medlemmar från bägge föreningarna träffades för en allmän diskussion för att se om man tillsammans
kan få fram historik om namnen på våra hus och kvarter i Alingsås stad
 
foto: Margaretha Nilsson    

Ny efterlysning av annorlunda karaktär
Har du rötter i Slättebacke i Långared.
Kolla då sidan Efterlysningar

2011-01-20
I november  2010 fanns en förfrågan i vår gästbok om en artikel som var införd i ASF
medlemstidning nr 3 1995 rörande en Pål Andersson i Bro, Tanum i Bohuslän och hans konflikt med prästerskapet som gick till domstol
I bifogad pdf länk kopia på artikeln och avskrift från utslaget i domboken som frågeställaren har
skickat till föreningen
Frågeställaren önskar kontakt med Artikelförfattaren Folke Larsson
länk pdf  Pål Andersson
 
2011-01-19
Årets första cafékväll

Ett 40-tal släktforskarintresserade,  vana som nybörjare, kom till årets första café kväll för att få hjälp,
hjälpa till och ge tips mm

Nästa Café kväll blir tillsammans med Alingsås hembygdsförening för att diskutera varför har vi
dessa namn på hus och kvarter som vi har i Alingsås?

John Hedvall startar två nybörjar kurser i Släktforskning i Studieförbundet Vuxenskolan regi
en första börjar tisdagen den 25/1 kl. 19.00, lokal Kvarnbackens gårdshus,
den andra onsdagen den 23/2 kl.19.00 lokal Studieförbundet Vuxenskolan i Kabomhuset.
intresserade vänder sig till Studieförbundet Vuxenskolan tel 104 05.

 

Webmaster