MEDDELANDE och SENASTE NYTT


2014-12-09

Angeläget - nyhetsbrev

9 december 2014

Rättelse – fel e-post till Föreningsforum
I Angeläget som skickades ut i förra veckan hade det smugit sig in ett fel –
e-postadressen för att anmäla intresse för Föreningsforum ska vara foreningsforum@genealogi.se och ingenting annat.
Vi ber så mycket om ursäkt för det besvär vi har orsakat er som redan har använt er av den felaktiga e-postadressen och ber er skicka om ert eventuella mejl den rätta adressen.

Ny version
Nedan kan du ladda ned den uppdaterade versionen av Angeläget. Den har samma namn som den tidigare PDF:en för att du enkelt ska kunna ersätta det felaktiga nyhetsbrevet när du sparar filen på din dator.

Ladda ned den nya versionen av Angeläget 2/2014 här

Har du problem med att öppna filen?
Webbläsarnas antivirusprogram kan göra det knepigt att öppna PDF-filen från det här nyhetsbrevet. Därför kommer en PDF även att läggas ut på Rötters förbundssidor.


Sveriges Släktforskarförbund
Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna
info@genealogi.se | www.genealogi.se


2014-12-03

Föreningsinformation

december 2014

Distrikten ersätter socknarna!
Enligt riksdagsbeslut ska ju församlingarna inte längre finnas kvar i folkbokföringen utan ersättas av distrikt som ska motsvara den indelning i församlingar som gällde när kyrkan skildes från staten den 31 december 1999. Lantmäteriet har nu arbetat fram förslag till dessa distrikt och skickat det på remiss till ett antal instanser. Vi har skrivit följande till Lantmäteriet:

”Enligt propositionen Folkbokföringen i framtiden är det viktigt att bevara församlingsindelningen från den tid indelningen var stabil. Tyvärr innebär riksdagsbeslutet att distrikten ska motsvara församlingsindelningen den 31 december 1999. Ett antal förändringar i församlingsindelningen genomfördes emellertid under 1990-talet.
Enligt släktforskarförbundets mening borde därför som utgångspunkt i stället ha valts indelningen den 30 juni 1991, då ansvaret för folkbokföringen flyttades från Svenska kyrkan till (numera) Skatteverket. Förbundet vet att detta har diskuterats under Lantmäteriets arbete med uppdraget och hoppas att Lantmäteriet är berett att föreslå regeringen en modifiering av utgångspunkten för  distriktsindelningen i enlighet härmed.”

Vi ger nu föreningarna möjlighet att lämna synpunkter på de distrikt som föreslås inom respektive geografiska område. Klicka på den här länken:

http://www.genealogi.se/data/Forslag_till_den_nya_distriktsindelningen.pdf

för att komma till förslagsmaterialet och på den här länken:

http://www.genealogi.se/data/91-99.pdf

för att se vilka förändringar i församlingsindelningen som gjordes under 1990-talet.

Mejla era synpunkter senast den 22 december till Erland Ringborg erland.ringborg@genealogi.se och
Karl-Ingvar Ångström karl-ingvar.angstrom@telia.com.
På grundval av de synpunkter som vi får kommer vi att skriva till Finansdepartementet i januari.


Sveriges Släktforskarförbund
Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna
info@genealogi.se | www.genealogi.se


2014-11-11

Svenskbygderna Minnesota med Stefan Quinth


Intresserade åhörare
lyssnar spänt på Stefan Quinth


Stefan Quinth i aktion


Stefan Quinth
avtackas av Hans Fredriksson

Fotoalbum Svenskbygderna Minnesota
Foto: Börje Rajala

Stefan Quinth höll ett mycket intressant föredrag om våra utvandrare som kom till Amerika.
Där vi fick veta att många svenskar hamnade i Alaska vilket var nytt för många av oss.

2014-11-08

Arkivens dag på Estrad i Alingsås

Program Arkivens dagASF monter för starthjälp att söka dina rötter


Alingsås kommunarkiv


Westgötarnas Idrottshistoria

Foto: Börje Rajala

Alingsås släktforskarförening tackar för ett mycket trevligt och fint arrangemang av
Arkivens Dag på Estrad.

Fotoalbum Arkivens dag 2014


2014-11-06

Glöm inte Arkivens dag lördagen 8 november i Estrads foajé, Alingsås mellan kl. 11.00-15.00. Flera föreläsningar m.m. se nedanstående länk.
http://alingsas.se/arkivensdag2014

http://www.arkivensdag.nu

ArkivDigital gratis för alla helgen 8-9 november.

http://www.mynewsdesk.com/se/arkiv_digital_ad_ab/pressreleases/helgen-8-9-november-aer-arkivdigital-gratis-foer-alla-1079687


2014-10-10
Lite nygammal info efter databekymmer
20140814 Ny efterlysning Se under efterlysningar

2014-09-04
  Info från VGN Släktforskare

Slättforskaren 2:2014


2014-07-09
Gått ett tag sedan uppdateringar på sidan pga datorbyte
Finns lita nytt under efterlysningar samt höstprogrammet 2014
 
Vill slå ett slag för Släktforskardagarna i Karlstad 29-31/8
Dis Väst i Göteborg ordnat med bussresa över lördagen
Läs vidare på deras hemsida
länk:
http://dis-vast.o.se/wordpress/

2014-05-06
   
Tomas Samuelsson      
   
       
   
Dis Väst repr.      
   
  Ted Rosvall   Ordf.
Hans Fredriksson
foto: Lena Wallin


ASF 1989 - 2014

Vår förening har i år firat 25-års jubileum och har 400 medlemmar runt om i landet.
Vårt jubileum firades bl.a. med en Släktforskardag - Öppet hus för allmänheten som avslutades under eftermiddagen med en jubileumsmiddag
för medlemmar med respektive och inbjudna gäster lördagen den 29 mars.
Ett 50-tal medlemmar och inbjudna gäster samlades för trevlig samvaro.
Med på middagen i Nolhagaskolans matsal fanns bl a Christer Gustafsson-Slätt som var med i ASF första styrelse.
John Hedvall höll ett tacktal till tidigare och nuvarande aktiva medlemmar som hjälpt till i
föreningens verksamhet med olika typer av aktiviteter, forskning, renläsning och sammanställning av olika register.
Föreningens nuvarande ordförande Hans Fredriksson fick också en eloge för sitt engagemang och mångåriga arbete i föreningen, som ordförande under 15 år.
Gåvor överlämnades till vår förening från bl a VGF, Föreningen Släktdata, Dis-Väst och Borås Släktforskare.

Släktforskardagen hölls i Missionskyrkans foajė med utställningar och bokbord.
På plats fanns även representanter för Föreningen Dis-Väst, Västgöta genealogiska förening (VGF), Alingsås kommunarkiv och Föreningsarkivet.
Ted Rosvall, tidigare ordförande i Sveriges Släktforskarförbund, genealog och författare höll ett uppskattad föredrag
under temat "Mannen som försvann- ett emigrantöde" med ca 70 åhörare. /Lena Wallin

 
Alingsås Släktforskarförening bildades år 1989 vid ett möte i Bibliotekets hörsal.
Ett 60-tal personer samlade och av dessa valde drygt 30 personer att omgående bli medlemmar.
Till en början valdes en interimstyrelse som hade till uppgift att förbereda verksamheten.
Föreningen anslöt sig till Västgöta genealogiska förening (VGF) och Sveriges Släktforskarförbund.
Till styrelsens ledamöter valdes Tor Cullberg till ordförande, Peter Hjortstam till vice ordförande, John Hallqvist till sekreterare och
Per-Åke Anderson till kassör. Övriga ledamöter och suppleanter var Eric Carlsson, Roland Andersson, Christer Gustafsson-Slätt, Anita Torwald,
Uno Hedlund, Eva Karlsson, Karl Nyhlén, Ingela Sjöberg, Tage Svantesson, Bertil Svensson och Ingemar Thorén.
(Text hämtad bl a från AT 27 januari 1989)

2014-03-29 + 2014-05-06
Ny efterlysning. se under efterlysningar

2014-03-08
  Info från VGN Släktforskare

Slättforskaren 1:2014


2014-02-15

Disketten Nr 1 2014

 Dis Väst medlemstidning hade en bra artikel om Släktforskning i Städer av Per Clemensson i nr 1 2014 med inriktning mot forskning i Göteborg

länk: Artikel från Disketten nr 1 2014

Andra bra länkar om forskning i Göteborg är
från Göteborgsregionens Släktforskar förening

länk: GRS

länk: Göteborgs tomter Olga Dahl


2014-02-09

OBS! from 10 mars 2014 byter vi föreningslokal
              Vi har fått möjlighet låna lokal hos

Föreningen HjärtLung Alingsås
Sidenvägen 7B
441 55 ALINGSÅS

länk: http://www.hjart-lung.se/ ang vägbeskrivning

Nya mötestider blir måndagar
ojämna veckor mellan kl 1600-1900

Vårens dagar är 10/3 - 24/3 - 7/4 - 5/5 - 19/5


20014-02-09
Ny efterlysning. "Lilla Bolltorp" se under efterlysningar

2014-02-09

Nybörjarkurs med användande av dator börjar
Tisdag den 25 februari i Studieförbundet Vuxenskolan. Kursen varar i sex kvällar med uppehåll den 11 mars.
OBS! Ändrad startdag för kurs
Vi skall arbeta med Arkiv Digital och Genline, därför har vi förlängt kursen till sex kvällar.


2014-01-08
Ny efterlysning. se under efterlysningar

Vi är glada över ert intresse
Ni får alla mer än gärna bidra med intressant information eller axplock ur er forskning eller kuriosa som ni hittar under er forskning

Välkomna
webbansvarig Margareta