Alingsås Släktforskarförenings Arkivskåp
Böckerna är tillgängliga för studier i forskarrummet Alingsås bibliotek
Ej för hemlån

NR

Titel

2 Axel Carlsson berättar om livet i Jällby socken under 100 år, av Gudrun Apleberger
3 Bjärkedialekten vårt modersmål. Bjärke Hembygdsförening 2001
4 Dialektord från Jällby socken, nedtecknade av Axel Carlsson (se nr 2 ovan)
5 Domböcker 1621-1660, del 1 och 2 Alingsås. Excerpt av Andreas Törnqvist
38 Loo i gången tid. Av Ingrid Svensson 1995.
45 Onsalasläkten Cullberg av Tor Cullberg 1996.
50 Skara Stifts Herdaminnen. Joh. W. Warholm 1984.
51 Släktforskarnas Årsbok 1994(Arkivskatter)
52 Släktforskarnas Årsbok 1995
53 Släktforskarnas Årsbok 1996
54 Släktforskarnas Årsbok 1997
55 Släktforskarnas Årsbok 1998
56 Släktforskarnas Årsbok 1999
57 Släktforskarnas Årsbok 2000
58 Släktforskarnas Årsbok 2001
59 Släktforskarnas Årsbok 2002
85 Släktforskarnas årsbok 2003
94 Släktforskarnas årsbok 2004
0  
100 Släktforskarnas Årsbok 2006
101 Släktforskarnas Årsbok 2007
102 Släktforskarnas Årsbok 2008
62 SMEA - Släkten av Stig och Hans Fredriksson
67 Öden i Ödenäs av Karin Johansson 2002
87 Från Textilindustri till Beklädnadsindustri.
88 Alingsås Segelsällskap 125 år 1878-2003
92 Vad kostar det?, LT:s förlag Stockholm 1982.
Gåva från Per-Åke Andresson
93 De bortglömdas skuggor. Av Karin Edvall
(inköpt vid föreningens 15 års jubileum)
98 Norra Kinds Kompani Indelta soldater Kungl Älvsborgs reg /
Gåva Västgöta Gen Förening
99 Marks Kompani Indelta soldater Kungl Älvsborgs Reg/
Gåva Västgöta Gen Förening