Professor Martin Fritz, från Göteborgs universitet, besökte Alingsås Släktforskarförening, torsdag 13 september
Berättande om Patrick Alströmer (1733-1804) – företagare, musiker, upplysningsman och Alingsåsare

Patrick Alströmer
Föredraget utgick från en studie som kom till genom ett samarbete mellan Jan Ling, musikvetare och Martin Fritz, ekonomisk historiker.
Studien har resulterat i boken Ekonomi och musik i 1700-talets Göteborg

Studien gällde om det fanns något samband mellan ekonomisk omvandling och kulturell förändring. Under sökandet av källmaterial ramlande man på Patrick Alströmers dagbok från 1774-1792 och tillsamman med han stora brevkorrespondens på 12000 brev blev detta grundmaterialet till studien.
Patrick Alströmer gifte sig 1760 med Christina Maria Ollenberg som dog efter endast 4 års äktenskap 25 år gammal. 1768 gifter han om sig med 18 år yngre endast 17 år gamla Christina Maria Silfversckiöld Bägge var döttrar till fadern Jonas goda vänner, även hans bröder gifte sig döttrar till faderns vänner
Broder Claes, grosshandlare i Göteborg och oerhört rik, men sjuklig och oförmögen att sköta handelsbolaget efter svärfaderns Niclas Sahlgrens död 1776. Bad brodern Patrick om hjälp, som flyttade till Göteborg och utnämndes till direktör vid Ostindiska kompaniet.
Brödernas dåliga känsla för affärer och deras generositet bidrog till att tio år senare var företaget konkursmässigt.
Av dagboken framgår att Patrick Alströmer hade ett stort socialt umgänge, ett stort musikaliskt intresse samt mycket generös. Vilket också framgår av de stora understöd han lämnade till musiker, poeter och konstnärer. 1786 lämnade bröderna firman och Göteborg.
Brödernas gifte med döttrar till faderns goda vänner skapade ett tätt nätverk och släktskap
 

Jonas Alströmer 1685-1761  Niklas Sahlgren Arvid Silfversckiöld Ture Ollonberg
1:a gifte          gm
Margareta Clason -1738     d Christina Maria Silfverschiöld 
2:a g.m Patrick A
Christina Maria Silfversckiöld
syster till Arvid S
         
        d Christina Maria Ollonberg 
1739-1764
s Patrick  1733-1804 1:a g.m    s Nils Silfversckiöld  1:a g.m Patrik Alströmer
  2:a g.m   g.m  fick tre döttrar
s August  1735-1773  
g.m 
dtr Anna Margareta Sahlgren g.m A A Anna Margareta Alströmer (guldtunnan)    dtr till August A   
         
s Clas 1736-1794  
g.m
dtr Sara Catharina Sahlgren g.m C A    
         
2:a giftet           
Hedvig Elisabet Paulin  1716-1806      
         
s Johan  1742-1786      
     
Trots få deltagare var engagemanget stort bland närvarande och frågorna många till föreläsaren.
 


Ordf Hasse Fredriksson  tackar Martin Fritz

Livlig efterdiskussion

 
avskrift av dagboksblad
Professor Martin Fritz