Åter Fotoalbum           
Åter Fotoalbum

 

DIS Väst Årsmöte 2008-03-29


Dagen startade med ett föredrag av en engagerad föreläsare Nils Zanders, tidigare historielärare och rektor på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv .
Tema för dagen var gränslandet vid Göta Älv i historisk tid utifrån ett kvinnoperspektiv.

Nils började med Snorre Sturlassons berättelser från sent 990-tal om norska kungen Olav Tryggvasons frieriet till Sigrid Storråda, mor till bl.a. Olof Skötkonung.

Tidigt om våren for konung Olav österut till Kungahälla för att möta drottning Sigrid. De träffades och talades vid om den sak som hade varit på tal dem emellan om vintern, att de skulle taga varandra till äkta. Saken såg ut att få en god utgång. Emellertid fordrade konung Olav, att Sigrid skulle låta döpa sig och antaga den rätta tron. Hon svarade: »Icke skall jag övergiva den tro som jag har haft förut och mina fränder före mig. Men Jag skall icke heller klandra, att du tror på den gud som du vill». Då blev konung Olav mycket vred och sade häftigt: »Hur skulle jag vilja gifta mig med en sådan hundhedning som dig?» och slog henne i ansiktet med sin handske, som han höll i handen. Därpå reste han sig upp, och hon gjorde på samma sätt. Sigrid sade: »Detta skulle väl kunna bliva din bane». Därefter skildes de; konungen for norrut till Viken och drottningen österut till Svearike.
(källa:http://cornelius.tacitus.nu/heimskringla/olav-tryggvason/61-70.htm#61)

Freden i Kongahälla år 1101 tre nordiska konungar möts i Kungälv,  Magnus Barfot från Norge  Erik Ejegod från Danmark och Inge den äldre från Sverige för dryfta fred och skipa rätt.
För kvinnoperspektivet står kung Inge den äldres dotter Margareta som blev bortgift med kung Magnus Barfot för att bekräfta freden, fick då namnet Fredkulla som tillägg till Margareta. Sedermera blev hon även dansk drottning och fick som en av få drottningar sitt namn präglat på ett mynt.
På nya torget finns en staty, rest 1959, till minne av denna fred och en minnesten vid fästningen.

Selma Lagerlöf har återgivit en del av dessa sägner och legender i samlingen Drottningar i Kongahälla

Ingeborg Magnusdotter, dotter till kung Magnus Håkansson blev vid ett års ålder år 1302 bortlovad till hertig Erik Magnusson Efter en del förvecklingar firades bröllop år 1312 och hon blev mor till Magnus Eriksson sedermera kung i Norge och Sverige endast tre år gammal

En annan kvinna som omnämndes var den sköna Blanka av Namur som år 1335 gifter sig med Magnus Eriksson på Bohus fästning. Magnus Eriksson som bl.a testamenterade Vadstena kungsgård till Heliga Birgitta.

Bo Jonsson Grip, troligen en Sveriges rikaste man någonsin med enorma läns- och godsinnehav samt stor politisk makt under en stor del av 1300-talet. Efter hans död 1386, utlöstes striden om hans arv en konflikt mellan Albrekt av Mecklenburg och drottning Margareta "kung Byxlös". Änka efter Håkan Magnusson, son till Magnus Eriksson och drottning Blanka, som kom att leda till Kalmarunionen år 1397.

 


Olav Tryggvesson och Sigrid Storråda

       


Drottning Blanka

 

Rida, rida ranka,
hästen heter Blanka.
Liten riddare så rar
ännu inga sporrar har.
När han dem har vunnit,
barndomsro försvunnit.

Rida, rida ranka,
hästen heter Blanka.
Liten pilt med ögon blå,
kungakronor skall du få.
När du dem har vunnit,
ungdomsro försvunnit.

Rida, rida ranka,
hästen heter Blanka.
Andra famntag än av mor
fröjda dig, när du blir stor.
När du dem har vunnit,
mandomsro försvunnit.

Så sjöng hon för sin älskling
om livets äventyr
och log emellan tårar,
fru Blanka av Namur.
Och när kung Håkan vunnit
båd sporrar, land och brud,
nog mindes han med vemod
den barndomssångens ljud.


Blanka (Blanche) av Namur
1318-1363

Årsmötet hölls på sedvanligt sätt med mötesordförande Hans Dahlqvist
Hans Dahlqvist
mötesdeltagare
Historiska webbsidor
http://www.tacitus.nu/index.html,
http://www.wadbring.com,
http://historiska-personer.nu/