Åter Fotoalbum
Åter Fotoalbum


Studiebesök Nääs Slott 2008-04-15

 


Ett tjugotal medlemmar hade hörsammat inbjudan till en guidad rundvandring på slottet i Nääs som har anor från 1500-1600 talet

Sista ägaren August Abrahamsson(1817-1898), grosshandlare i korta varor från Göteborg, köpte huvudgården 1868. Han grundlade det ryktbara slöjdseminariet och till skolans föreståndare utsåg han sin unge systerson, Otto Salomon. Vid sin död 1898 testamenterades gården till svenska staten för att i all framtid driva skolan under namnet "August Abrahamsons stiftelse".
1859 gifte han sig med den mycket yngre operasångerskan Euphrosyne Leman (1836 -1869) som dog vid unga år efter endast 10 års äktenskap som blev barnlöst.

August Abrahamson ca år 1870

Slottets tre våningar hade byggts på under tre sekler, en våning för varje århundrade, understa våningen där köket är beläget, är äldst, med vackra valv är från 1600-talet. Andra  och tredje våningen  renoverades av August Abrahamsson enligt senaste mode. 1800-talets alla inredningsstilar finns representerade men även delar av 1700 tals inredning finns bevarat. Huset har sedan hans död 1898 fått stå orört vilket innebär att det speglar tre århundrades byggnation och inredningar.

http://naas.vastsverige.com/templates/default____2165.aspx
 


ASF medlemmar


vy från slottstrappan


baksidan på Nääs slott
     
 

Delar av slottsträdgården som man håller på att återställa till ursprungligt skick