Alingsås Släktforskarförening
 

 
Stadsvandring Bland huskurer och apotek
 
Vår guide, Mari Wickerts, togs oss på vår historiska vandring bland Göteborgs första Apotek och deras huskurer

 

Vi startade vid statyn av Jonas Ahlströmer på Lilla Torget, där även en mindre potatisodling kunde beskådas, med en kort historia om läkemedelskonsten som har rötter flera tusen år f.Kr.

Första apoteket inrättades 760 e.Kr. i Bagdad av kalif Abu Djafar El Mansur
Sverige fick sitt första apotek i Stockholm på mitten av 1500-talet men det var avsett endast för de kungliga.
Apotekare Kilian Treutiger, fick tillstånd att öppna apotek i Göteborg 1642. Detta apotek, som var Göteborgs första fick namnet Enhörningen, beläget på Södra Hamngatan 13.

Listan var lång på diverse örter och kryddor samt konfektyrer som fick försäljas.
Där vi också fick veta, att om man bröt mot förbudet mot miljöförstöring, kunde man straffas med att man sattes i  halsjärn.
 

Västra Hamngatan
Västra Hamngatan

Lilla Korsgatan
Lilla Korsgatan

Apoteken hämtade ofta sina namn från djurvärlden, djur har alltid spelat en stor roll i folkfantasien och gett upphov till mängder av legender och sagor.

Ormen, ormstaven kan man fortfarande se på husväggar där det tidigare legat apotek.

Ormen, en symbol för läkekonsten

Västra Hamngatan, äldre plats för apoteket Enhörningen sedermera Kronan 

Västra HamngatanVästra Hamngatan
Korsgatan 3
Korsgatan 3
Göteborg fick 1658 tillstånd att inrätta ett andra apotek, som förlades till nuvarande Korsgatan 3.
Detta nya apotek kallades för Strutsen, ändrades senare till Stjärnan och slutligen på 1720-talet omdöpt till Kronan.

Apotekare Luth, var innehavare av Apoteket Strutsen, fick 1718  i uppdrag att balsamera Karl XII:s kropp, då han stupat i Fredrikshald i Norge.
Betalningen uteblev – det ansågs vara ett hedersuppdrag – men i gengäld förärades han titeln Kunglig Hovapotekare och fick dessutom rätten till namnet Apoteket Kronan.

 

 
 

Lilla Korsgatan

Våran guide visade också på 1800-talets klassiska byggstil, där varje våning får sin egna utsmyckning