ÅRSMÖTE Tisdag 17 februari kl. 19.00
på Brunnsgården

  


Tisdag den 17 februari höll  Föreningen ett årsmöte som var något utöver det vanliga.
Mötesordförande var som brukligt Uno Hedlund men efter det var inget som vanligt.
Bortfallet av styrelsemedlemmar var  stort

Vår vanliga mötessekreterare Tord Jansson hade förhinder att närvara och Margaretha Nilsson intog rollen som mötessekreterare

Vid punkt sju på dagordningen kom nästa frånvaro nu av föreningens kassör och föreningens revisorer.

Hela valberedningen hade avsagt sig omval och mötesdeltagarna, ett 40-tal medlemmar, hamnade i bryderi då ingen önskade ta på sig denna uppgift.
Bengt Fredriksson lovade efter viss övertalning att bli valberedningen och till suppleant erbjöd sig Lisbeth Spogardh  Bägge valdes av en enig församling.

Föreningens styrelse består nu av:
Ordf Hans Fredriksson, vald på ett år
vice ordf Gull-May Löfgren, omvald på 2 år
kassör Margareta Lund, omvald på 2 år
sekreterare Margaretha Nilsson
ledarmot Christina Därnlöv
ledarmot Lena Wallin, omvald på 2 år
ledarmot Eve Moding, omvald på 2 år
ledarmot Åke Jansson
ledarmot Tomas Samuelsson
suppleant Ingela Sjögren
suppleant Kaj Sigurdsson som ersätter Alf Johnsson vald på 1 år

Jan Nilsson hade avböjt omval som revisor och till ersättare valdes Sonny Walting, John Hedvall omvaldes på 1 år och även revisorsuppleanten Sven Holmgren omvaldes på 1 år.

Ingen av de avgående styrelsemedlemmarna Alf Johnsson och Jan Nilsson kunde närvara. Ordförande kommer vid tillfälle lämna över en liten blomstercheck som tack för nedlagt arbete i styrelsen.

Efter ett något rörigt möte fick styrelsen ändå ansvarsfrihet

Mötet avslutades med en av Ulf Magnusson redovisad fantastisk upplevelse av fotografier tagna av Sven Henrik Munthe född i Örebro 1879, vars stora intresse var fotografering på dåtidens medium, glasplåtar, från tiden kring sekelskiftet 1800-1900 .
Bilder av fantastisk kvalitet och bildkomposition.
 

 
 Ordf. Hans Fredriksson och Ulf Magnusson

Ordf. Hans Fredriksson och Ulf Magnusson

Ulf Magnusson
Ulf Magnusson