2009-04-18 

 Alingsås Släktforskarförening 20 år

Mycket har hänt sedan föreningen bildades för 20 år sedan
Intresset för släktforskning har ökat och ändrat karaktär, möjligheten till Internetuppkoppling har skapat nya sökmöjligheter som kan ske hemifrån på tider som passar den enskilde när han eller hon själv vill.
Datorn, nu en självklart arbetsredskap för att hålla ordning på anorna.
Möjligheten att söka forskningsmaterial genom olika leverantörer på Internet och förbättrade möjligheter till kommunikation med andra forskare världen över, har förändrat släktforskarens möjligheter att nu kunna sitta hemmavid och samla information till sin släktforskning.
Fortfarande måste man dock själv aktivt söka sin information
Inget hoppar fram av sig själv när man söker på namn eller födelseuppgifter.
Vem vet om 20 år kanske kan datorn bistå med detta också.
Men tjusningen och lusten är väl för flertalet forskare just detta att söka och hitta sin rötter.

Förväntan inför dagen

DisVäst tillsammans med Arkiv Digital medverkade för att kunna visa och erbjuda dagens möjligheter för släktforskare.


Det var en jämn ström av besökare under dagens jubileumsaktiviteter i Palladiumhuset
 
Gabriel Wallgren,Arkiv Digital tillsammans med föreningsmedlemmar
Gabriel Wallgren,Arkiv Digital tillsammans med föreningsmedlemmar
 


DisVäst representanter tillsammans med Gabriel Wallgren och Margareta Lund ASF

 

Börje Svaréns vackra släktträd förevisades för besökare
 

Uppvaktning av Dis Väst
Föreningen uppvaktades av Dis Väst genom ordf, Jan-Åke Thorsell, Charlotte Börjesson och Anita Gartz

Uppvaktning av Västgöta Genealogiska Förening
Västgöta Genealogiska Förening
uppvaktade föreningen
genom Birgitta och Reino Löfgren.
Gösta Sandberg från Alingsås museum visade gamla Alingsåsbilder under dagen
Vilket var mycket uppskattat av besökarna

Lena Wallin, en av föreningsmedlemmarna visade Alingsås under en stadsvandring i ett härligt vårväder
 

Bildspel Stadsvandring i Alingsås

 
foto: Margaretha Nilsson