ÅRSMÖTE Tisdag 23 februari kl. 19.00
på Brunnsgården

  
Tord Jansson och Sony Walting


Tisdag den 23 februari hölls Föreningens årsmöte med ny mötesordförande, Sony Walting som med van hand ledde mötet efter att tidigare års mötesordförande Uno Hedlund i år ville stå tillbaka med ålderns rätt.

Mötessekreterare  var som många gånger tidigare Tord Jansson.

Sammankallande i valberedning Bengt Fredriksson gav en bra och tydlig sammanställning av förslag till val och omval av styrelsemedlemmar

Föreningens styrelse består nu av:
Ordf Hans Fredriksson, vald på ett år
vice ordf Gull-May Löfgren
kassör Margareta Lund
sekreterare Margaretha Nilsson, omvald på 2 år
ledarmot Christina Därnlöv
ledarmot Lena Wallin
ledarmot Eve Moding
ledarmot Åke Jansson, omvald på 2 år
ledarmot Tomas Samuelsson, omvald på 2 år
suppleant Ingela Sjögren
suppleant Kaj Sigurdsson, omvald på 2 år

John Hedvall hade avböjt omval som revisor och till ersättare valdes Sture Holm, sammankallande för 1 år, Sonny Walting och revisorsuppleanten Sven Holmgren omvaldes på 1 år.

Valberedningen gav själva förslag på ledarmöten då det tidigare har varit svårt få medlemmar att ingå i valberedningen
förslag och beslut blev enligt följande:
Ordinarie och sammankallande Bengt Fredriksson, omval på 1 år
Ordinarie Bert-Ove Lindblom, nyval på 1 år
Ordinarie Evert Uddberg, nyval på 1 år
Suppleant Lisbeth Spogardh, omval på 1 år

Mötet var lugnt, inga frågor eller andra synpunkter utöver dagordning
Föreningen har god ekonomi och har även fått ett kommunalt bidrag med 5000 kronor
Medlemsavgiften blir fortsatt 150 kronor per medlem med rabatt till familjemedlemmar och juniorer.
Föreningens café kvällar och släktforskarkurser genererar bland medlemmar och andra ett stort intresse.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

Mötet avslutades med en av Gösta Sandbergs alltid lika fängslande och intressant föredrag om Alingsås historia.
Temat för kvällen var visning av några av de första färgbilderna från Alingsås
Autochromer, färgbilder och en del färglagda foton av Rickard Åman mellan 1925-1940.
Bilder av hög kvalitet.  

 

Hans Fredriksson förser sig med fika i pausen

Gösta Sandberg

Hans Fredriksson och Sony Walting i samspråk
 

Mötesdeltagare


John Hedvall

Tord Jansson
Foton från bildvisningen av Rickard Åmans fotografier

Rickard Åman med broder
OBS Skuggan av kameran med självutlösare

Fattighusbron

Alströmerska magasinet
senare Alingsås Museum

Delar av Nattséns gamla garverigård

Rådhuset

Åmanska Huset Södra Ringgatan 1

Rickard Åman

Rickard Åman var tidigt miljöintresserad
Foto: Bengt Fredriksson