Roger Bodin
Roger Bodin
FRÅN KARL-OSKAR OCH KRISTINA TILL NUTID -
OM UTVANDRING OCH INVANDRING
Åhörare
     
Ett 50-tal föreningsmedlemmar kom för att höra Roger Bodin från Emigranternas Hus i Göteborg som kommit för att tala om ut- och invandring samt de sociala orsakerna därtill.
Med sig hade han en bonus föreläsare Rune Dahlstrand 93 år som hade en fängslande resa att berätta om

Under åren 1850-1930 kom ca 1.3 miljoner svenskar att utvandra, motsvarade ungefär 25 % av befolkningen under motsvarande tid
Man kom i från hela landet till Packhuskajen i Göteborg där det utgick fartyg som skulle föra utvandrarna vidare, vanligtvis till Hull i England, där de stora fartygen låg som skulle för dem vidare över Atlanten
Dalsland stod för den största utvandring i förhållande till folkmängden
Kostnaden för ett utresa som ordnades med hjälp av ombud från agenturerna, kostade mellan 100-115 kronor, motsvarande en årslön som dräng eller piga.

Ofta hjälpes hela familjen åt att skrapa ihop pengar till denna reskostnad så att en familjemedlem kunde åka över för att där tjäna mer pengar och skicka hem.

När man väl kommit över Atlanten landade man oftast Ellis Island utanför New York där man sedan sökte sig vidare över landet precis på samma sätt som invandrar även idag gör
Man söker sig till platser där man vet att det finns landsmän
Vilket innebar att svenskarna sökte sig till Minnesota- Illinois - Chicago


Länktips : http://www.alltidgot.com/emigration-sillgatan-postgatan/
                 http://www.ellisisland.org/
                  http://www.titanicnorden.com/folk/Nysten_Anna.html


Rune Dahlström
Rune Dahlström
Rune berättade om resor han gjorde under sina unga år då han ville ut och se världen och började på arbeta på Amerikalinjens passagerarfartyg Gripsholm
Fängslande men också skrämmande och okänt för många av åhörarna.

Fartyget Gripsholm tjänstgjorde som utväxlingsfartyg för krigsfångar, diplomater och andra civila internerade under senare delen av andra världskriget
Fartygen hade fri lejd och färdades fullt upplysta över haven.
 


Gripsholm Fångar Amerikaner från japanskt fångläger Amerikanarna var i ett betydligt sämre skick kroppsligen än japaner och tyskar
 
Gripsholm
karta Karta över rutterna vid fångutväxlingen
av amerikaner från Japan och japaner från USA
 
Maffialedare
Fängslade maffialedare som återskickades till Italien
Ett av de sista uppdragen var att skicka fångar åter till sina hemländer
900 gangsters utlämnades på sista resan
Kärlek till sjöss Rune var till sjöss under 7 år
med en käresta hemma i Sverige som skrev många brev som Rune samlat i en bok
Roger Bodin o Rune Dahlström
Roger Bodin o Rune Dahlstrand
     
Avtackning av Rund Dahlström   Avtackning av Rune Dahlstrand för ett fängslande föredrag
Länktips: http://sal.hagmanstorp.com/ms_gripsholm.htm     http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_Amerika_Linien
 
Foto: Margaretha Nilsson