Kartor
 
Information om kartor finns bla att hämta på Riksantikvarieämbetets  och på Lantmäteriets webbsidor
 
Häradskarta Alingsås
 
När man letar efter personer i husförhörslängder får man oftast reda på vilken tomt personen/familjen bodde på, men idag används inte tomtnummer så det kan vara svårt att veta var tomten låg någonstans.
Tomtkarta, Alingsås stadsförsamling 1769.
 

En renritad karta från J Forsells original karta från år 1769, den visar två olika tomtnummer, den övre (understruken) är före 1773 - gamla indelningen, och den undre är efter 1773 - nya indelningen, som gällde fram till ca år 1920.
 
Kvartersnamn, Alingsås stadsförsamling 1900-talets första del.
 
Göteborgs tomter - Olga Dahl