Styrelsen
Alingsås Släktforskarförening Alevägen 8 441 39 Alingsås Tfn. 0702274229


från vänster
Åke Jansson,
Hans Fredriksson, Kaj Sigurdsson, Barbro Engh, Gull-Maj Löfgren, Margareta Lund,
Lisbeth Spogardh och Christina Palm.

Lena Wallin saknas

Funktion Namn Hemort Telefon E-post
Ordförande Hans Fredriksson Alingsås 0702274229 ordforande@alingsasslaktforskarforening.se
Vice Ordförande Gull-Maj Löfgren Alingsås 032215342 gull-may@alingsasslaktforskarforening.se
Kassör Margareta Lund Alingsås 0322637357 kassor@alingsasslaktforskarforening.se
Sekreterare Kaj Sigurdson Alingsås 032293883 sekr@alingsasslaktforskarforening.se
Ledamot Åke Jansson Alingsås 032210669 ake@alingsasslaktforskarforening.se
Ledamot Barbro Engh Alingsås 032250819 barbro@alingsasslaktforskarforening.se
Ledamot Lena Wallin Alingsås 032214191 lena@alingsasslaktforskarforening.se

Suppleant

Christina Palm Alingsås   christina@alingsasslaktforskarforening.se
Suppleant Lisbeth Spogardh Alingsås 0707738298 lisbeth@alingsasslaktforskarforening.se
Webmaster Börje Rajala Alingsås 0707710921 webmaster@alingsasslaktforskarforening.se

Valberedningen
Sammankallande Hans Fredriksson  telefon: 0702274229