Välkommen till Alingsås Släktforskarförening

Program för Alingsås Släktforskarförening för våren 2024.

Alla intresserade är välkomna till våra sammankomster, även icke medlemmar.

Släktforskning och fikakväll.
Avgift för icke medlemmar 40 kr. Avgiftsfritt för medlemmar.

Föredrag 60 kr för alla.

Allt äger rum i lokalen på 2:ndra våningen
Sidenvägen 7B i Alingsås.

 

Måndag 15 april kl. 17.00-20.00

Släktforskning och fikakväll.
Här erbjuds hjälp med släktforskning bland annat genom att söka i Arkiv Digitals enorma arkiv där man kan ta sig flera generationer bakåt på en kväll.
Det går också att få hjälp med att tyda DNA-resultat för dom som gjort en sådan test.
Till detta, fikastund med prat – inte bara om släktforskning utan även om annat har det visat sig.
Entré: Icke medlemmar 40 kr

 

 

Årsmötet 2024 avklarat.
Medlemstappet den stora frågan.
Läs mer här.

 

Här är hela vårens program att läsa.

 

Om medlemsregistret
År 2023 saknade vi medlemsavgiften från många medlemmar.
En förklaring kan ha varit att vi inte skickade ut någon avi via post utan enbart via e-post. ( Givetvis undantaget de som inte har e-post.) En annan förklaring kan vara att tidigare medlemmar inte önskat fortsätta att vara det.
Och för att få ett rättvisande medlemsregistret ströks till slut medlemmar som inte betalat.

Men givetvis är de som strukits välkomna att åter bli medlemmar i föreningen.

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2024 ska vara 200 kr och familjemedlem 50 kr.
Betalas till bankgiro 5312-1133 eller swish 123 203 36 52
Glöm inte att ange namn på medlem/medlemmar så att vi vet vem det är som betalat.

Vi kommer inte att skicka ut någon avi för 2024, naturligtvis med undantag för de som inte har e-post.

E-postadress
Ni som inte har lämnat, eller har bytt, sin e-postadress kan nu uppdatera det till: kassor@alingsasslaktforskarforening.se
Det underlättar för oss att hålla medlemmarna med information.
Som det nu är så kommer flera e-postmeddelanden i retur på grund av ogiltig e-postadress.

Väl mött på våra möten.

 

 

ArkivDigital har lagt ut en rad föreläsningar om släktforskning på Youtube.
Här är en länk till deras föreläsningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hos oss kan du få hjälp med att:

  • Komma igång med släktforskning
  • Söka efter dina rötter.
  • Veta mer om släktforskning.
  • Få tips om kurser och studiecirklar.
  • Få tips om källor och metoder som hjälper dig i din släktforskning.
  • Se exempel på hur du kan ordna dina forskningsresultat, tex. med hjälp av din dator och olika dataprogram.
  • Få kontakt med andra släktforskare med samma forskningsområde.
  • Få del av andras kunskaper och erfarenheter i släktforskning.