Välkommen till Alingsås Släktforskarförening

Gravvalv – ett på förhand dödstråkigt ämne som Lennart Palm gjorde till stor underhållning.

 

Om medlemsregistret
I år saknade vi medlemsavgiften från många medlemmar.
En förklaring kan ha varit att vi i år inte skickade ut någon avi via post utan enbart via e-post. ( Givetvis undantaget de som inte har e-post.)
För att få ett rättvisande medlemsregistret ströks till slut medlemmar som inte betalat.

Men givetvis är de som strukits välkomna att åter bli medlemmar i föreningen.

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2023 ska vara 200 kr och familjemedlem 50 kr.
Betalas till bankgiro 5312-1133 eller swish 123 203 36 52
Glöm inte att ange namn på medlem/medlemmar så att vi vet vem det är som betalat.

Vill uppmärksamma en mycket bra karta från 1907 över Alingsås med kvartersnamn och husnummer som nu finns under “Kartor”.

 

John Hedvall fyllda 92, nestorn i Alingsås Släktforskarförening.
Här en artikel om honom.

 

E-postadress
Ni som inte har lämnat, eller har bytt, sin e-postadress kan nu göra det till: kassor@alingsasslaktforskarforening.se
Det underlättar för oss att hålla medlemmarna med information.
Som det nu är så kommer flera e-postmeddelanden i retur på grund av ogiltig e-postadress.

Vi kommer inte att skicka ut någon avi för 2023.
Medlem efter 1 juli gäller även för 2023.
Väl mött på våra möten.

 

Nu finns Hols hembygdsförenings torpinventering inlagd i vårt lokala forskningsmaterial. Ligger längst ner på den sidan.

Innehåller inventering av 138 torp och tio soldat- och ryttartorp.
Dessutom uppgifter om fattigstugan och lösdrivare samt förklaringar om sjukdomar.

 

ArkivDigital har lagt ut en rad föreläsningar om släktforskning på Youtube.
Här är en länk till deras föreläsningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hos oss kan du få hjälp med att:

  • Komma igång med släktforskning
  • Söka efter dina rötter.
  • Veta mer om släktforskning.
  • Få tips om kurser och studiecirklar.
  • Få tips om källor och metoder som hjälper dig i din släktforskning.
  • Se exempel på hur du kan ordna dina forskningsresultat, tex. med hjälp av din dator och olika dataprogram.
  • Få kontakt med andra släktforskare med samma forskningsområde.
  • Få del av andras kunskaper och erfarenheter i släktforskning.