Medlemsansökan

Medlemsansökan till Alingsås Släktforskarförening
Öppna ett e-brev med denna adress:
kassor@alingsasslaktforskarforening.se
Skriv in:
Förnamn
Efternamn
Postadress
Postnummer
Personnummer ( 6 första siffrorna )
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress
Skicka in det
Alternativt, ring kassören Margareta Lund , tel  0322-637357, och lämna samma uppgifter.
Betalar in medlemsavgiften på bankgiro: 5312-1133 och du blir medlem.
Medlemskap är öppet för alla, oavsett bostadsort som
önskar verka för föreningens målsättning.
Medlemsavgifter
Normalmedlem           200kr/år
Familjemedlem             50 kr/år ( för ytterligare medlem i samma familj som normalmedlem )
Ungdom under 20 år     50 kr/år