Efterlysningar 2015

Hej!

Jag söker information om en Christian Adolf Montan (1801-1841) som bodde i Alingsås Stad strax före 1820.
Enligt flyttboken B:1 s17, rad 49 flyttade han 1817, men jag ser inte vart. Ser ut som …köping.

1819-23 borde han bott någonstans i Värmland men enligt inflyttningsboken för Nikolai i Örebro
flyttade han in där (från Allingsås) 1823.

Så det är lite detektivarbete kvar. Och kan nån tyda vart han flyttade 1817 är det en bit på väg.

// Fredrik
fredriklt@hotmail.se


Hej,
Fredriks efterlysning på er hemsida. Då ingen adress till honom fanns skickar jag svaret till dig.
Enl. Släktdata så flyttade Montan till Norrköping, vilken församling där är oklart. Stämmer även med min tolkning
av utflyttningslängden.
Han får väl försöka hitta honom i inflyttningslängderna.
MVH,
Ronald Johansson
Floda
ronald.j@telia.com

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002