Forskningsmateriel

Register

De register som gjorts av Alingsås Släktforskarförening finns tillgängliga för medlemmarna, i bokskåpet eller för sökning på denna sida, se nedan.
En del av registren finns även hos Föreningen Släktdata, där kan du söka direkt via din egna dator. Du kan även köpa cd-skiva till självkostnadspris därifrån.

Vi har alltid behov av korrekturläsare vid renskrivning av kyrkoböcker. Är du intresserad?
Kontakta oss!

Alingsås Släktforskarförening
Alevägen 8
441 39 Alingsås
Tfn.0322-933 01
E-post: webmaster

Du måste ha programmet Adobe Acrobat Reader installerat på din dator för att kunna läsa dessa filer. Om du saknar detta program kan du ladda ner det här:
Adobe Acrobat Reader

OBS! Filerna är ganska stora så det kan ta en stund att öppna dem.

Anmärkningar:

A: Alingsås släktforskarförening. Helt klar.
D: Alingsås Släktforskarförening. Renskrivning utförd av Anna Andersson. Finns tillgängliga i föreningens bokskåp på Alingsås Bibliotek.
E: Peter Hjortstam, Alingsås.Tel.0322-157 01.
F: Bertil Svensson, Hemsjö. Tel.0322-503 00.
G: Eric Carlsson, Hol, Gåva till Alingsås Släktforskarförening.
H: Andreas Törnqvist, Kopia finns i Alingsås Släktforskarförenings bokskåp på Alingsås Bibliotek.
I: Gunnar Larsson, Herrljunga,Gåva till Alingsås Släktforskarförening.
J: Tage Svantesson, Östadkulle. Gåva till Alingsås Släktforskarförening.
Flertalet av filerna över församlingarna innehåller uppgifter från födelse- död- och vigselböcker före tiden för husförhörslängder samt uppgifter från vanliga husförhörslängder och en del uppgifter från domböcker, mantalslängder och bouppteckningar.

Felaktigheter kan förekomma i detta omfattande material och därför mottages eventuella rättningar tacksamt, om originalkällan anges. Rättningar skickas till Alingsås Släktforskarförening, adress se ovan.

Obs! Filerna är andrahandsuppgifter. Kontrollera alltid mot källan!

Vid manuella registreringar kan det alltid smyga in sig några fel

Läsfel eller skrivfel

Några upptäcker fel vid sökningar i våra register på hemsidan när man kontrollerar mot källan och har under åren mailat om detta

Styrelsen har beslutat att då vi inte går in i respektive register eftersom dessa är privat material som ställts till föreningens förfogande
Vill vi redovisa dessa påpekande och kompletteringar som en länk.

2009 Tage Svantesons husförhörslängd för Tarsled.

2010 Tage Svantessons fil av Töllsjö sn.

2011 Komplettering till Alingsås Husförhörslängd A1:10 pag 49

2013 Korrigering av namn till ett av föreningens egna register
Alingsås stad C 1688-1920 A
19870 115 GO2746:7 1765-10-14

Län Församling Typ/er Period Anm.
Föreningens egna register
P Alingsås stad C 1688-1920 A
p
Alingsås stad E 1688-1920 A
p Alingsås stad F 1688-1920 A
p Alingsås stadsfs AI:1 1742-1748 A
p Alingsås stadsfs AI:2 1768-1784 A
p Alingsås stadsfs AI:3 1784-1790 A
p Alingsås stadsfs AI:4 1791-1799 A
p Alingsås stadsfs AI:5 1799-1808 A
p Alingsås stadsfs AI:6 1808-1817 A
p Alingsås stadsfs AI:7 1817-1824 A
p Alingsås stadsfs AI:8 1824-1830 A
p Alingsås stadsfs AI:9 1830-1835 A
p Alingsås stadsfs AI:10 1835-1839 A
>p Alingsås stadsfs AI:11 1839-1847 A
p Alingsås stadsfs AI:12 1847-1856 A
p Alingsås stadsfs pag 1-135
Alingsås stadsfs pag 136-238
AI:13 1856-1860 A
p Alingsås stadsfs pag 1-143
Alingsås stadsfs 144-243
AI:14 1861-1864 A
p Alingsås stadsfs pag 1-235
Alingsås stadsfs pag 236-572
AI:15 1865-1876 A
p Alingsås stadsfs pag 1-336
Alingsås stadsfs pag 337-738
AI:16 1876-1887 A
p Alingsås stadsfs pag 1-379
Alingsås stadsfspag 380-706
AI:17 1887-1894 A
p Alingsås stadsfs pag 1-64 AI:18 1887-1894 A
p Alingsås stad Dombok 1621-1678 H
p Alingsås landsf. AI:2 1767-1773 A
p Alingsås landsfs AI:3 1774-1782 A
p Alingsås landsfs AI:4 1804-1814 A
p Alingsås landsf. AI:5 1815-1821 A
p Alingsås landsf. AI:6 1821-1828 A
p Alingsås landsf. AI:7 1828-1835 A
p Alingsås landsf. AI:8 1835-1847 A
p Alingsås landsf. delII AI:10 1860-1873 A
p Alingsås landsfs AI:11 1873-1889 A
p Alingsås landsf. C 1688-1920 A
P Alingsås landsfs C:1 1688-1730 A
P Alingsås landsfs C:2 1730-1771 A
P Alingsås landsfs C:3 1771-1812 A
P Alingsås landsfs C:4 1813-1849 A
P Alingsås landsfs C:5 1815-1849 A
P Alingsås landsfs C:6 1843-1850 A
P Alingsås landsfs C:7 1850-1860 A
P Långared AI:11 1871-1879 A
p Långared AI:13 1891-1897 A
p Hemsjö C 1688-1920 A
p Hol dopbok1 1700-1799
Hol dopbok 2 1800-1872
C 1700-1872 G/A
p Bälinge C 1733-1920 A
p Rödene C 1699-1920 A
p Ödenäs C 1688-1920 A
p
Hemsjö C 1688-1730 D
p
Hemsjö C 1730-1824 F
Peter

Hjortstams Filer

Hemsjö E 1688-1730 E
Bälinge E 1733-1783 E
Skallsjö E 1688-1716,1729 E
Ödenäs C 1688-1704 E
Ödenäs C 1720-1726 E
Ödenäs E 1732-1765 E
Ödenäs E 1732-1826 E
Ödenäs E 1850-1861 E
Ödenäs F 1688-1704 E
Ödenäs F 1712-1726 E
Gunnar Larssons
filer
Bråttensby C 1758-1926 I
-:-
Bråttensby E 1758-1926 I
-:-
Bråttensby F 1758-1926 I
-:-
Eggvena C 1758-1926 I
-:-
Eggvena F 1758-1926 I
-:-
Fölene C 1758-1925 I
-:-
Fölene F 1758-1926 I
-:-
Herrljunga C 1758-1926 I
-:-
Herrljunga E 1758-1926 I
-:-
Herrljunga F 1758-1926 I
-:-
Remmene C 1758-1926 I
-:-
Remmene F 1758-1926 I
-:-
Tarsled C 1758-1926 I
-:-
Tarsled F 1758-1926 I
Tage Svantessons filer
J: Innehåll och typ, se ovan.
Församling
Period
Senast ändrad
-1800-tal (olika år)
2003-04-14
Till nutid
1999-12-10
-1895
2005-02-22
Till nutid
2003-02-25
-1853
2005-03-01
-ca 1810
2002-10-08
-ca 1855
2003-04-10
-ca 1890
2002-11-08
-ca 1820
2003-04-10
– 1815
2005-03-06
-1833
2003-01-22
-1852
2005-02-22
(Luckor finns)
Till nutid
2003-04-10
-1895
2005-02-10
-1825
2003-04-10
-1840
2003-04-10
-1825
2003-04-14
Till nutid
2004-11-10
Till nutid
2002-11-08
-1827
2002-07-06
Till nutid
2002-08-16
Till nutid
2003-04-14
-1895
2005-02-11
-ca 1900
1999-12-09
-1895
2005-02-07
Till nutid
2004-11-25
Till nutid
2003-03-21
-1830
2003-01-22
-ca 1840
2003-02-25
-ca 1820
2003-03-05
-1813
2002-07-06
Till nutid
2002-11-08
Till nutid
2002-08-30
-ca 1840
2003-04-10
-ca 1820
2003-04-10
-ca 1750
2002-08-31
Till nutid
2004-11-03
Till nutid
2002-11-08
-ca 1820
2003-04-10
Till nutid
2002-08-16
Till nutid
2004-11-25
Till nutid
2004-11-25
-ca 1890
2002-10-31
Till nutid
2004-11-25
Till nutid
2002-11-08

Torp och torpare i Hols socken

Hols Hembygdsförenings inventering av 138 torp och tio soldat- och ryttartorp i Hols socken, Vårgårda kommun.

 

 

Teckenförklaring:

Typ/er
AI = husförhörslängd
C = födelsebok
D= kommunionlängd
E = lysnings- och vigselbok
F = död och begravningsbok