Händelser

Anna Lena Hultmans föredrag om Gårdsforskning
visade sig vara en publikmagnet.

När Anna Len Hultmans kom och höll föredrag om gårdsforskning så kom också en stor publik. Ja så mycket att Hasse fick plocka fram extra stolar denna onsdag 2020-03-11.

Anna Lena gick igenom hur man via olika handlingar och register kunde ta fram en gårds historia.
Från när gården byggdes till vilka som bott där under åren, vilka marker som tillhörde gården och hur laga skifte påverkat.

Det var väldigt mycket på en gång och det jag mest lade på minnet var att husförhörslängderna inte var något särskilt bra dokument för att få fram en gårds historia.

Anna Lena hade dock förutsett detta och lät dela ut ett blad med handfast anvisningar om hur man går till väga.
Hon lovade också ett lägga ut detta på sin hemsida så att vi kan få en länk till detta på vår egen hemsida.

Kort sagt ett mycket lärorikt föredrag enligt

Tomas Lindblom

 

 

 

Underbara bilder av Tore Hagman på årsmötet – och tänkvärda.

Den 26 februari höll föreningen sitt årsmöte i lokalen på Sidenvägen.

Tämligen välbesökt och med sedvanlig bravur och snabbt hanterat av mötesordföranden Sonny Walting.

Mer för själen var det efterföljande föredraget av naturfotografen Tore Hagman från Vårgårda som berättade om arbetet och folket i sin bok ”Vår tid med jorden”.

En bok där han skildrar de sista småbrukarna med svartvita bilderna tagna under 80- och 90-talet.
Boken skildrar den klassiska bondenäringen där man levde på det man odlade och där erfarenhet och kunskap gick i arv.
Där man var mån om att lämna gården finare än när man fick den
.
Och så skulle det vara snyggt.

En av bilderna ur Tore Hagmans bok

För egen del blev jag helt inne i Tore Hagmans berättelser om personerna i boken och närmast tagen av bilderna av svunna odlingar och svunna människoöden.
En skarp kontrast till det jordbrukslandskap vi ser idag och den jordbruksmark som nu bara skyfflas undan till förmån för byggnader.
Jordbruksmark som tar något eller några 100-tal år att bygga upp men som nu skrapas bort på några timmar.
I skenet av att Sverige enbart kan försörja knapp halva sin befolkning genom egen produktion så får bokens bilder och innehåll en än större tyngd.

Det kändes som en stor förmån att ta del av Tore Hagmans berättelse.

Tomas Lindblom

 

Fyllda nybörjarkurser och utebliven fika.
Resultat av välbesökt släktforskardag på Estrad.

Föreningen evenemang på Estrad på Släktforskningens dag den 18 januari blev en mycket lyckad tillställning med ett hundratal besökare.
Resultat blev närmast fulla kurser på Vuxenskolans vårtermin och en önskan från Estrad om en upprepning nästa år.

Släktforskarföreningens Ordföranden Hans Fredriksson säger sig närmast vara överväldigad över intresset som visade sig.
– Vi hann inte ens fika, men det gav mersmak, säger han.
Och det är stora möjligheter att det blir så för Mats Byström som håller i evenemangen på Estrad säger att Estrad är mycket nöjd med Släktforskningens Dag ur deras synpunkt och gärna ser att det återupprepas. Det är upp till Släktforskarföreningen.
Hos Vuxenskolan som också var med på Estrad så blev det en stor framgång. Enhetschfen i Alingsås, Niclas Lideskär säger.
– Av vårens kurser är de två nybörjarkurserna i släktforskning fyllda och de två fortsättningskurserna närmast fulla gör att vi är mycket nöjda.
Ett ytterligare bevis på framgången på Släktforskningens dag var att det var dubbelt så många besökare på cafekvällen på måndagen efter.
Väl jobbat av alla som ställde upp och hjälpte till.
Själv är jag lite skamsen eftersom jag var bortrest när det hela hände.
Tomas Lindblom, webmaster.

 

Arkivens dag lördagen den 9 november

Så även i Alingsås där vår förening deltog som en bland andra föreningar.
Det hela ägde rum på Brunnsgården där intresserade fick hjälp att veta mer om sina förfäder.

 

 

 

 

 

 

En uppskattad del av evenemanget var Simon Waerns kykogårdsvandring där vi mindre kunniga fick lära oss mer om Alingsås historia med hjälp av gravstenar på kykogården.
Eller kanske mer korrekt, personerna som gravstenarna representerade.