Händelser

Fyllda nybörjarkurser och utebliven fika.
Resultat av välbesökt släktforskardag på Estrad.

Föreningen evenemang på Estrad på Släktforskningens dag den 18 januari blev en mycket lyckad tillställning med ett hundratal besökare.
Resultat blev närmast fulla kurser på Vuxenskolans vårtermin och en önskan från Estrad om en upprepning nästa år.

Släktforskarföreningens Ordföranden Hans Fredriksson säger sig närmast vara överväldigad över intresset som visade sig.
– Vi hann inte ens fika, men det gav mersmak, säger han.
Och det är stora möjligheter att det blir så för Mats Byström som håller i evenemangen på Estrad säger att Estrad är mycket nöjd med Släktforskningens Dag ur deras synpunkt och gärna ser att det återupprepas. Det är upp till Släktforskarföreningen.
Hos Vuxenskolan som också var med på Estrad så blev det en stor framgång. Enhetschfen i Alingsås, Niclas Lideskär säger.
– Av vårens kurser är de två nybörjarkurserna i släktforskning fyllda och de två fortsättningskurserna närmast fulla gör att vi är mycket nöjda.
Ett ytterligare bevis på framgången på Släktforskningens dag var att det var dubbelt så många besökare på cafekvällen på måndagen efter.
Väl jobbat av alla som ställde upp och hjälpte till.
Själv är jag lite skamsen eftersom jag var bortrest när det hela hände.
Tomas Lindblom, webmaster.

 

Arkivens dag lördagen den 9 november

Så även i Alingsås där vår förening deltog som en bland andra föreningar.
Det hela ägde rum på Brunnsgården där intresserade fick hjälp att veta mer om sina förfäder.

 

 

 

 

 

 

En uppskattad del av evenemanget var Simon Waerns kykogårdsvandring där vi mindre kunniga fick lära oss mer om Alingsås historia med hjälp av gravstenar på kykogården.
Eller kanske mer korrekt, personerna som gravstenarna representerade.