Kartor

Kartor
För att ändra storleken på kartorna – håll ner Ctrl-knappen och tryck samtidigt på plus- eller minusknappen.

När man letar efter personer i husförhörslängder får man oftast reda på vilken tomt personen/familjen bodde på, men idag används inte tomtnummer så det kan vara svårt att veta var tomten låg någonstans.
Tomtkarta, Alingsås stadsförsamling 1769.

En renritad karta från J Forsells original karta från år 1769, den visar två olika tomtnummer, den övre (understruken) är före 1773 – gamla indelningen, och den undre är efter 1773 – nya indelningen, som gällde fram till ca år 1920.

Mycket bra karta över Alingsås 1907 med kvartersnamn och husnummer.

Kvartersnamn i Alingsås
Alingsås stadsförsamling 1900-talets första del.
Kvartersnamn i Alingsås idag

Information om kartor finns att hämta på Lantmäteriets webbsidor med bl a historiska kartor.