Föreningens CD-skivor  

Installerade på föreningens datorer
Ej för utlåning     
Befolkningsskivor Dödskivor Begravda
Sveriges Befolkning 1880 Sveriges Dödbok 1947-2006 (version 4) Begravda i Sverige
Sveriges Befolkning 1890 Sveriges Dödbok 1901-2009 Begravda i Sverige 2
Sveriges befolkning 1900 Sveriges Dödbok 1901-2013 Begravda i Stockholm
Sveriges Befolkning 1970    
Sveriges befolkning 1980    
Sveriges befolkning 1990    
Folkräkning 1900 - Göteborgs- och Bohus län    
Hallands Befolkning    

 

Emigrantskivor Stockholmsskivor Arkiv- och Databasskivor
Databasen Cd-emigranten nr 1&2/2001 Register till Stockholms Mantalsböcker 1800-1870 ”Rosenberg” Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige
EMIBAS Register till Stockholms mantalsböcker 1800-1875 Statistiskt sammandrag av Svenska Indelningsverket
Emigranten populär 2006 Gamla stan 750 år Nationell ARKIV databas (NAD)
  Klaraskivan Svensk Biografiskt Lexikon
  Kungsholmen Arkion Sjömanshusdatabas
Söderskivan Föreningen Släktdatas CD skiva
    KGF:s Databas 2004
     

 

Soldatskivor Registerskivor Kartor m.m.
Centrala Soldatregistret CD2 Kyrkoboksregister,
Föreningen Släktdata.
Häradskartan
  Släkt och Hävd 1950-99 Lantmäteriets Sverigekarta ver.4
    Svenska ortnamn  
    Svenska Gods och Gårdar från 1930- och 1940 talet
    Sveriges Regenter under 1000 år
     

 

Lokala skivor Utbildningsskivor
Mantalslängder/Stora Lundby Skallsjö, Lerum Att söka sina rötter – Bildspel
”Ett sekels konfirmander från Hemsjö församling (P-län)
åren 1896, 1900-1999” samt ”Ödenäs församling 1896,
1900-1918”.  (se försäljning)  
Paleografi,
Studier i handskriftsläsning
Födda i Sjuhärad - Bollebygds härad.  
Födda i Sjuhärad - Gäsene härad  
Födda i Sjuhärad - Kind härad  
Födda i Sjuhärad – Redvägs härad  
Födda i Sjuhärad – Mark härad  
Födda i Sjuhärad – Vedens härad  
Födda i Sjuhärad – Ås härad  
Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum
Oskarshamn
 
   

 

Att söka sina rötter
H
ur gör man när man släktforskar? Att söka sina rötter är ett bildspel för dig som är intresserad av släktforskning. Skivan vänder sig både till nybörjaren och till den vane forskaren. Innehållet kommer från de vanligaste kyrkböckerna. Skivan kan användas vid mässor, öppet hus, självstudier samt vid olika kurstillfällen,
då den innehåller både en automatisk och en manuell version av bildspelet.
För PC och med Powerpoint viewer 97.Upp

 

Sveriges Befolkning 1880
Cd-skivan Sveriges befolkning 1880 är en databas som innehåller basfakta om de ca 4,6 miljoner personer/poster som skrivna i Sverige i slutet av 1880.
I databasen ingående uppgifter är:
För- och efternamn
Födelseår
Födelseförsamling/-län, -landskap eller -land
Yrke
Boendeort/-församling, -län och -landskap
Hushålls-/familjebildUtgiven av Riksarkivet SVAR

Upp

 

Sveriges Befolkning 1890

 "Sveriges befolkning 1890" innehåller uppgifter om de drygt 4,8 miljoner personer som levde i Sverige
årsskiftet 1890/1891.

 Följande uppgifter redovisas:
   a.. För- och efternamn, för kvinnor ibland även flicknamn
   b.. Födelseår
   c.. Födelseförsamling eller -land, även med källtrogen presentation
   d.. Familjestatus och civilstånd
   e.. Hushåll
   f.. Boendeort
   g.. Boendeförsamling
  SystemkravSystemkrav: PC med Windows 98 eller senare och 16 bitars färg. Mus. CD-läsare.


  Upp
 


Sveriges Befolkning 1900
Sveriges befolkning 1900 är en databas innehållande uppgifter om alla personer som var skrivna i Sverige den 31 december 1900, nästan 5,2 miljoner människor. Uppgifterna kommer från Statistiska centralbyråns avskrifter av kyrkans husförhörslängder för den tiden. Uppgifter som redovisas är namn, boendeort och församling, födelseår och församling, yrke samt hushållstillhörighet.

Denna Cd-skiva är utmärkt för dig som söker uppgifter mellan 1890 och 1900

Upp

 

"Sveriges befolkning 1970" Ny 2002-10
Innehåller persondata om alla som var skrivna i Sverige i november 1970,  Västmanland: nov. 1971, (= drygt 8 miljoner människor). Uppgifterna kommer från Riksskatteverkets databas över Sveriges befolkning och bygger på den officiella folkbokföringen. Följande uppgifter redovisas: För- och efternamn, gatu- och postadress, födelsedatum, födelseförsamling, boendeförsamling, uppbördsdistrikt och fastighetsnummer. Systemkrav: Windows 95 eller senare,
32 Mb RAM, 16 bitars färg.

Upp
 


Sveriges befolkning 1980
CD-skivan Sveriges befolkning 1980 innehåller persondata om alla som var skrivna i Sverige under november 1980, totalt över 8,3 miljoner människor. Uppgifterna är hämtade ur Riksskatteverkets databas med folkbokföringsuppgifter. Sveriges befolkning 1980 är ett utmärkt hjälpmedel för Släktforskare, m.m.

Upp

 

Sveriges befolkning 1990
CD-skivan Sveriges befolkning 1990 innehåller basfakta om alla som var skrivna i Sverige under november 1990, närmare 8,6 miljoner människor. Uppgifterna är hämtade ur Skatteverkets mantalslängd för 1991. Sveriges befolkning 1990 är ett utmärkt hjälpmedel för Släktforskare, m.m.

Följande uppgifter ingår och är sökbara:

För- och efternamn, adress, födelsedatum och födelseplats, civilstånd, och senaste civilståndsändring, boendeförsamling samt fastighetsbeteckning.

Upp

 

Sveriges Dödbok  1947-2006 ver.4
 
Jämfört med den tidigare versionen är version 4 kompletterad med de över 350 000 avlidna under 1950- och 60-talen som saknade namn, adresser och födelseförsamling. Dessutom är de resterande 85 000 avlidna under åren 1947-49 inmatade. Den förra versionen var bara färdig till 60 procent för den tiden. Och därutöver finns alla de 275 000 som avlidit åren 2004-2006 med.
Uppgifterna är hämtade dels ur olika myndigheters register, dels via registreringsprojektet "Namn åt de döda" som genomförs av släktforskarrörelsen.
 
I databasen ingår följande uppgifter:
Personnummer/födelsedatum alla poster
För- och Efternamn 99,9% av alla poster
Gatu- och postadress ca 99% av alla poster
Födelseförsamling/ -land 96% av alla poster
Döddatum alla poster
Dödförsamling/ -land alla poster
Civilstånd och civilståndsdatum alla poster
Flicknamn för kvinnor avlidna före 1970  

Upp
 

Sveriges Dödbok 1901-2009  ver 5
 
DVD skivan, Sveriges dödbok 1901-2009, ver. 5 innehåller ca 8,8 miljoner personer/poster som avlidit i Sverige under den angivna tiden, med varierande grad av fakta.
 
I databasen ingående uppgifter är:
Personnummer inkl födelsesekel alla poster
Namn 99,99% av alla poster
Adress och postadress ca 99% av alla poster
Döddatum alla poster
Dödförsamling alla poster
Födelseförsamling/-land ca 90% av alla poster
Civilstånd/kön alla poster
Tidpunkt för senaste ändring nästan alla som varit gifta

Utgiven av Sveriges Släktforskarförbund

Upp
 


Sveriges Dödbok 1901-2013

Innehåller uppgifter om alla som avlidit i Sverige från 1901-2013, ur myndighetsdatabaser och genom projektet "Namn åt de döda". 

Detta är den sjätte utgåvan av Sveriges dödbok. Denna version är kompletterad med omkring en miljon avlidna för perioden 1901-1946, som frivilliga medarbetare har registrerat i projektet, vilket gör hela tidsperioden komplett. För åren 2010-2013 har tillkommit 381 000 avlidna sedan förra utgåvan. Totalt innehåller DVD:n 9 290 000 poster.

Följande uppgifter ingår:

 • Personnummer/födelsedatum 100%
 • För- och efternamn 99,99%
 • Gatu- och postadress 99%
 • Födelseförsamling/-land 95%
 • Döddatum 100%
 • Dödförsamling/-land 100%
 • Civilstånd samt datum 99,4%
 • Kön 100%
 • Flicknamn för de flesta kvinnor döda före 1970

Upp

  Sveriges dödbok 1901-2013

Begravda i Sverige
CD-skivan innehåller ca 5 340 000 begravda på 2 250 kyrkogårdar runt om i Sverige.
Till materialet är närmare 500 kartblad inskickade och som har
kopplats till de gravar som finns med på kartorna. 
I skivan ingår följande uppgifter:
 
Personnummer/födelsdatum 80% av alla poster
Namn 99% av alla poster
Yrke 29% av alla poster
Hemort vid dödsfallet 77% av alla poster
Död- och/eller begravningsdatum 98% av alla poster

Upp
 

Svenska Gods och Gårdar från 1930- och 1940 talet
Norra Sverige

Innehåll (totalt 16 böcker):

  1  Värmland (norra) "Värmlands Gårdar" 1948
  2 Värmland(sydvästra)1944
. 3  Värmland (sydöstra) 1945
20  Dalarna (södra) 1939
21  Dalarna (norra) 1940
34  Hälsingland 1940
35  Medelpad 1940
36  Ångermanland 1941
37  Västmanlands län 1940
38  Norrbottens län 1942
39  Gästrikland 1941
40  Jämtland 1939
42  Västerbottens län (södra) 1942
43  Västerbottens län (norra) 1943
44  Västerbottens lappmark 1943
47  Härjedalen samt delar av västra Hälsingland 1942

Upp

 

Svenska Gods och Gårdar från 1930- och 1940 talet
Sydöstra Sverige

Innehåll (totalt 18 böcker):

  9  Blekinge 1938
10  Uppsala län 1938
11  Stockholms län (utom Södertörn) 1938
12  Södermanland (norra) utom N. Rekarne 1938
13  Södermanland (sydvästra) 1938
14  Södermanland (östra) 1940
15  Örebro län (norra) 1939
16  Örebro län (södra) 1939
17  Östergötland (norra) 1940
18  Östergötland (sydöstra) 1939
19  Östergötland (sydvästra) 1940
23  Småland; Kalmar län (södra) m. Öland 1939
24  Småland; Kalmar län (norra) 1939
25  Småland; Jönköpings län (östra) 1941
26  Småland; Jönköpings län (västra) 1943
27  Småland; Kronobergs län (västra) 1942
33  Gotland 1940
45  Småland; Kronobergs län (östra) 1940

Upp

 

Svenska Gods och Gårdar från 1930- och 1940 talet
Sydvästra Sverige

Innehåll (totalt 16 böcker):                                             

  4  Malmöhus län (södra) 1944
  5  Malmöhus län (norra) 1944
  6  Malmöhus län (mellersta) 1944
  7  Kristianstads län (nordvästra) 1943
  8  Kristianstads län (södra) 1944
22  Halland 1939
28  Västergötland; Älvsborgs län (södra) 1940
29  Västergötland; Älvsborgs län (norra). Dalsland 1941
30  Västergötland; Skaraborgs län (västra) 1942
31  Västergötland; Skaraborgs län (södra) 1941
32  Västergötland; Skaraborgs län (norra) 1942
41  Bohuslän 1943
46  Västergötland; Älvsborgs län (södra) 1941
48  Dalsland 1945
49  Kristianstads län (nordöstra) 1943
50  Halland (norra) 1946

Upp

 


Databasen CD-emigranten (uppdaterad dubbel-CD)1-2/2001
CD-skivan innehåller följande databaser: EMIHAMN. Omfattar namnen på ca 1,3 miljoner utvandrare som emigrerat över Göteborg 1869-1930, Malmö 1874-1930, Stockholm 1869-1930, Norrköping 1859-1919 och Kalmar 1880-1893. Här finns uppgifter om ressällskap, hemorter,ålder,destinationsorter och emigrationstid. EMIBAS. Omfattar namnen på ca 37.000 utvandrare mantalsskrivna i Göteborgs centrala församlingar, från mitten av 1700-talet till 1930. Uppgifterna har hämtats ur kyrkobokföringen. EMISJÖ. Omfattar namnen på ca 20.000 sjömän som 1812-1930 rymde eller avmönstrade från sina fartyg utanför Europa, främst i Nordamerika, Sydamerika, Afrika och Australien, och som kan tänkas ha blivit bosatta där. Uppgifterna är hämtade ur Göteborgs sjömanshus arkiv. SAKA. Beståndsregister över mikrofilmade svenskamerikanska kyrkoarkiv, upprättat av Svenska Emigrantinstitutet i Växjö. se http://home.swipnet.se/goteborgs-emigranten/databasen_swe/plan_utbyggnad.html.


Upp

 

EMIBAS
CD-skivan »Emibas» innehåller uppgifter om nästan 1,1 miljoner emigranter som finns noterade i kyrkböckerna, dvs. husförhörs- och flyttningslängderna fram till omkring 1930, och i ett fåtal fall även längre. Drygt 2 300 församlingar är genomgångna helt eller delvis vilket innebär att ca 80 % av alla emigranter ingår på CD:n.

Redovisade personuppgifter

Följande uppgifter redovisas och är sökbara:

 • För- och efternamn, för kvinnor ibland även flicknamn
 • Födelsedatum
 • Födelseförsamling eller -land, även med källtrogen presentation
 • Familjestatus och civilstånd
 • Titel eller yrke
 • Medresenärer
 • Boendeort
 • Boendeförsamling
 • Emigrationsdatum
 • Destination

Upp

 

 

Emigranten populär 2006
CD:n är en ny version av Emigranten 2001. Den omfattar sammanlagt 1,5 miljoner personer som utvandrat från hela Sverige från början av 1800-talet till 1950. Färden har i första hand gått till Amerika, men också till Sydafrika, Australien, Nya Zeeland, Argentina, Ryssland, Norden m.m.

Följande förändringar är gjorda i den nya versionen:

Två skivor har blivit en.
Gemensam sökfunktion för samtliga databaser har installerats.
Vissa databaser har kompletterats från 1930 till 1950.
Ny databas över Emigrantagenten Bröderna Larssons korrespondens 1879-1911 (63 000 brevskrivare) har tagits in med uppgift om namn, bostadsort, destinationsort, brevinnehåll.
Särskilda mer genomarbetade databaser för Göteborg och Värmland finns även på skivan.


 Upp

 

Folkräkning 1900 - Göteborgs- och Bohus län.

Cd--skivan är en databas innehållande uppgifter om alla personer som var skrivna i länet i slutet av 1900, nästan 343 000 personer.

De uppgifter som redovisas är namn, boendeort och -församling, födelseår och -församling, yrke samt hushållstillhörighet.

CD:n finns att köpa på SVAR http://www.forskarsalen.ra.se/

Upp

 


Hallands Befolkning

CD-skivan innehåller följande:
Födelsenotiser   109 657 st
Vigselnotiser     100 588 st
Dödsnotiser        72 582 st

Församlingar som helt eller delvis ingår:

Abild    Hanhals  Spannarp
Askome Harplinge Steninge
Drängsered   Idala  Stråvalla
Eldsberga  Jälluntofta Söndrum
Fagered      Kvibille Tvååker
Femsjö       Källsjö Tönnersjö
Frillesås     Landa   Ullared
Gällinge      Lindome Värö
Halmstad         Morup Ölmevalla

Gåva till föreningen från medlem

Upp

 
 

Födda i Sjuhärad – Bollebygds härad.
Omfattar födda i socknarna Björketorp, Bollebygd och Töllsjö i Bollebygds härad mellan åren 1688-1900.

Totalt innehåller skivan 26030 poster.
Cd-skivan är framtagen av Borås Släktforskarförening och finns även att köpa via deras hemsida.

 

Björketorp 1681 – 1897
Bollebygd 1682 – 1895
Töllsjö 1681 – 1897

 
Upp

 

 

Födda i Sjuhärad - Gäsene härad

I Gäsene härad ingår socknarna:

Alboga 16880101 - 18970505
Asklanda         17220723 - 18791105
Broddarp 17120218 - 18971111
Eriksberg 17111128 - 18971128
Grude 16471211 - 18970928
Hov 17061012 - 18971209
Hudene 16471121 - 18971228
Hällestad 18000209 - 18971020
Jällby 17070506 - 18970721
Kvinnestad 17220720 - 18971115
Källunga 17101008 - 18971217
Ljur 17230128 - 18971224
Mjäldrunga 17111224 - 18970908
Molla 16890106 - 18971224
Norra Säm 17080211 - 18970402
Nårunga 17131025 - 18971216
Od 16880704 - 18981230
Ornunga 17220709 - 18971022
Skölvene 17060311 - 18970717
Södra Björke 17860103 - 18931224
Vesene 17090309 - 18971213
Öra 17360101 - 18971024

Upp

   

 

Födda i Sjuhärad – Kind härad

Cd-skivan avser födda i Kind härad.
Innehåller totalt 112092 födelseposter fördelat på följande socknar i Kind härad.

Ambjörnarp 1761 – 1897
Dalstorp 1699 – 1897
Dannike 1714 – 1897
Finnekumla 1724 – 1897
Grönahög 1750 – 1897
Gällstad 1724 – 1897
Hillared 1721 – 1897
Holsljunga 1712 – 1897
Hulared 1699 – 1897
Håcksvik 1704 – 1897
Kalv 1702 – 1897
Ljungsarp 1699 – 1897
Ljushult 1692 – 1901
Länghem 1690 – 1905
Marbäck 1723 – 1897
Mjöbäck 1712 – 1897
Mossebo 1731 – 1920
Månstad 1728 – 1897
Mårdaklev 1710 – 1897
Nittorp 1699 – 1897
Redslared 1714 – 1897
Revesjö 1750 – 1897
Roasjö 1685 – 1897
Sexdrega 1684 – 1897
Sjötofta 1737 – 1897
Svenljunga 1721 – 1897
Södra Säm 1744 – 1897
Södra Åsarp 1720 – 1897
Tranemo 1663 – 1897
Tvärred 1724 – 1897
Ullasjö 1716 – 1897
Älvsered 1712 – 1897
Ölsremma 1736 – 1897
Örsås 1714 – 1897
Östra Frölunda 1728 – 1897

Cd-skivan är utgiven av Borås Släktforskarförening. 

Upp

 

 

Födda i Sjuhärad – Redvägs härad
Cd-skivan avser födda i Redvägs härad. Innehåller totalt 55877 poster, fördelat på följande socknar:

Blidsberg 1695-1897
Brunn 1689-1897
Böne 1721-1920
Dalum 1708-1897
Fivlered 1721-1897
Gullered 1692-1920
Humla 1708-1897
Hössna 1692-1920
Knätte 1721-1897
Kölaby 1706-1897
Kölingared 1721-1898
Liared 1721-1920
Norra Åsarp 1687-1897
Smula 1692-1897
Solberga 1697-1897
Strängsered 1692-1897
Timmele 1689-1897
Ulricehamn 1688-1897
Vist 1807-1897
Örby 1851 (1 post)

 Cd-skivan är utgiven av Borås Släktforskarförening.

Upp

 
 

Födda i Sjuhärad – Mark härad

Cd-skivan avser födda i Mark härad.
Innehåller totalt 119621 födelseposter fördelat på följande socknar.

Berghem 1681 - 1897
Fotskäl 1859 - 1920
Fritsla 1681 - 1897
Grimmared 1689 - 1897
Gunnarsjö 1689 - 1897
Hajom 1713 - 1920
Horred 1683 - 1897
Hyssna 1681 - 1897
Istorp 1682 - 1897
Karl Gustav 1689 - 1897
Kattunga 1859 - 1925
Kinna 1762 - 1897
Kinnarumma 1681 - 1900
Kungsäter 1689 - 1897
Seglora 1681 - 1897
Skephult 1681 - 1897
Stureby 1859 - 1925
Sätila 1681 - 1900
Torestorp 1785 - 1897
Tostared 1859 - 1920
Älekulla 1668 - 1897
Örby 1762 - 1897
Öxabäck 1668 - 1920
Öxnevalla 1763 - 1897

 Cd-skivan är utgiven av   Borås Släktforskarförening. 

Upp

 

    

   Födda i Sjuhärad – Vedens härad
   Cd-skivan avser födda i Vedens härad – totalt 59618 poster.
   Vedens härad ingår socknarna med:

Borås stad  1642-1901
Borgstena 1701-1920
Bredared 1688-1924
Fristad  1655-1903
Hedared 1770-1849
Sandhult 1688-1897
Torpa  1757-1897
Tämta 1688-1897
Vänga 1688-1897

Cd-skivan är utgiven av Borås Släktforskarförening.

Upp

 

 

Födda i Sjuhärad – Ås härad

Cd-skivan avser födda i Ås-härad.
Innehåller totalt 45884 födelseposter
fördelat på följande socknar i Ås härad. 

Brämhult 1730-1897
Fänneslunda 1740-1897
Gingri 1663-1850
Grovare 1740-1897
Hällstad 1701-1897
Härna 1709-1897
Kärråkra 1706-1897
Murum 1688-1897
Möne 1737-1897
Rångedala 1694-1897
Toarp 1688-1897
Tärby 1689-1897
Varnum 1688-1897
Ving Södra 1704-1897
Vånga Södra 1688-1897
Äspered 1689-1897

Cd-skivan är utgiven av Borås Släktforskarförening.

Upp

 
 

Mantalslängder från Stora Lundby- Skallsjö- Lerum

Cd-skiva innehållande cirka 200 bilder i Jpeg-format av sidor i mantalslängder för Stora Lundby, Skallsjö och Lerums socknar på 1700-talet.
Skivan är indelad i mappar märkta med årtal och socknar. Alla tre socknarna ingår för åren 1720, 1732, 1744, 1751, 1752, 1754, 1775 och 1785
Dessutom ingår Lerum, Bergum och Östad för 1755, Stora Lundby för 1780 samt Skallsjö och Lerum för 1797.
Mantalslängderna är avfotograferade av Inger & Sture Holm på Riksarkivet 2004.

Upp

 

 

”Ett sekels konfirmander från Hemsjö församling (P-län)

Åren 1896, 1900-1999” samt ”Ödenäs församling 1896, 1900-1918”  utgåva 2
Denna Cd-utgåva 2 av ”Ett sekels konfirmander” innehåller 144 konfirmationsbilder med tillhörande namnuppgifter och boendeort samt placering, på konfirmander i Hemsjö- och Ödenäs församling (P-län) åren 1896 samt 1900-1999.
Från 1896 samt 1900 - 1918 finns bilder och uppgifter för både Hemsjö- och Ödenäs. Resterande år endast för Hemsjö p.g.a. Ödenäs då hade egen konfirmation.

Totalt innehåller materialet ca 3600 namngivna konfirmander.

Ca 80 rättningar & kompletteringar är gjorda i materialet på denna utgåva 2 samt ett sökregister med länk till respektive bild har lagts till.
5 Kartblad från 1890-97 ingår också, så man kan se boendeort på karta.
I materialet finns även många ”Sommarkonfirmander” – läger om 3-5 veckor, p.g.a. att många har bott som sommargäster i Hemsjö/Ödenas varför många av konfirmanderna har annan boendeort än Hemsjö/Ödenäs. Många kommer från Göteborgstrakten och andra delar av Västsverige 

För att kunna se/läsa (pdf-format) skivan måste man ha Acrobat Reader 5.0 eller högre. Acrobat Reader 7.0 för Win XP medföljer på skivan.  

1 ex kostar 180 kr, inklusive porto.

Beställs genom insättning på föreningens Bankgiro 5312-1133, märk inbetalningskortet: ”Konfirmand CD” samt antal cd-skivor, alt kontakta föreningen.
Upplagan är begränsad! 

upp

 
 

Begravda i Stockholm
CD-skivan ”Begravda i Stockholm” innehåller utdrag ur Stockholms kyrkogårdsförvaltnings databas per februari 2002 och omfattar ca 480 000 personer som är begravda i Stockholm. Att någon är begravd i Stockholm behöver dock inte innebära att man måste vara skriven där. Nästan hälften av dem som ingår i CD: ns databas var skrivna någon annanstans i landet, eller till och med utomlands. Man kan söka på valfria uppgifter och även se vilka andra som ligger i samma grav. Dödförsamling, även för avlidna skrivna utanför Stockholm, finns med för drygt hälften av posterna. Även flicknamn för gifta kvinnor samt yrke finns med i de flesta fallen. CD: n innehåller också kartor över begravningsplatserna. En förstoringsfunktion gör att man lätt kan hitta rätt kvarter även på en stor begravningsplats. Kartorna går, liksom uppgifterna om de begravda, att skriva ut på papper.


Upp

 
 

Gamla stan 750 år
Detta är den tredje utgåvan av Stockholms historia i digitalt format och den hittills mest omfattande. Den består dels av en enklare version i form av en CD, men även en DVD innehållande filmsekvenser, ljud och bilder i storformat. Det ingår alltså två skivor i priset. CDn innehåller rotemansarkivet för Gamla stan, det vill säga alla personer som bott där någon gång under åren 1878-1926. 126.000 personer ingår med sina familjer. Den innehåller också bl a register över mantalsuppgifter för Gamla stan åren 1800-1870, exempel på mantalsuppgifter (3.000 st) för åren 1760-1840, fyra exempel på tänkeböcker för åren 1476-1628, 1.200 artiklar och 12.000 bilder.
DVDn innehåller dessutom 90 minuter filmsekvenser, lika mycket ljud samt två
timmar radioprogram från äldre tider. De 12.000 bilderna som CDn innehåller
finns också med på DVDn, men i större format. Detta är förmodligen den mest utförliga stadsmonografin i sitt slag i världen. Släktforskaren som återfinner en släkting kan få bilder på var han eller hon bott, kartor som visar stadens struktur under olika perioder samt familjetillhörighet. Även andra uppgifter kan ingå, som kriminalnoteringar, militär tillhörighet, nationalitet, flyttningar, inskrivning på sjömanshus, skoluppgifter, sociala anteckningar, mm. Mer information om CD-skivan finns på Stockholms stadsarkiv hemsida. Där finns svar på vanliga frågor om tekniken och innehållet, möjlighet att göra felanmälningar och uppdateringar av sökprogrammet.


Upp

 
 

Klaraskivan
Klara-CDn innehåller 380.000 poster med personuppgifter på de människor som
levat i Klara-rotarna i Stockholm under åren 1878-1926. Det kan röra sig om inflyttade från sydligaste Skåne till Norrbotten och även kopplingar inom familjer ingår så man kan med lite tur följa en släkt flera gererationer. CDn innehåller även ett antal artiklar om Rotemanssystemet, registreringsprinciper och sökbarhet.


Upp

 
 

Kungsholmen
Den fjärde utgåvan av Stockholms historia i digitalt format och den hittills mest omfattande. Består dels av en enklare version i form av en Cd-skiva, men även en Dvd-skiva innehållande filmsekvenser, ljud och bilder i storformat.

Cd-skivan innehåller rotemansarkivet för Kungsholmen, mellan åren 1878-1926.

Ca 200 000 personer ingår med sina familjer. Den innehåller även register över mantalsuppgifter för Kungsholmen åren 1800-1880 (160 000 poster).

Dvd-skivan innehåller en timme filmsekvenser, lika mycket ljud samt två timmar radioprogram från äldre tider. De 4 500 bilderna som Cd-skivan innehåller finns också i större format med på Dvd-skivan, och dessutom ytterligare 5 000 bilder.  

Kungsholmen är förmodligen, tillsammans med de övriga stockholmsskivorna, den mest utförliga stadsmonografin i sitt slag i världen. Släktforskaren som återfinner en släkting kan få bilder på var han eller hon bott, kartor som visar stadens struktur under olika perioder samt familjetillhörighet. Även andra uppgifter som ingår är, kriminalnoteringar, militär tillhörighet, nationalitet, flyttningar, inskrivning på sjömanshus, skoluppgifter, sociala anteckningar, mm.

Upp

 
 

Söderskivan
"Söder i våra hjärtan" heter en CD som innehåller åtskilliga fakta om samtliga personer som bott på Södermalm i Stockholm under åren 1878-1926, över en halv miljon. Den bygger på rotemanssystemet, en sorts mantalsskrivning som förekom i Stockholm parallellt med kyrkobokföringen. Där kan man läsa om personen fanns med i fattigvårds- eller straffregistret, inskriven i sjömanshus eller för militärtjänstgöring, alla ställen han eller hon bott på, flyttat ut till eller in från, avliden med dödsorsak, gift med eller skild från, m m.Men CDn innehåller så mycket mer än det. När man lokaliserat en släkting kan man ofta hitta ett foto där han bott bland de tusentals fotografierna. Där finns också ett antal kartor inlagda från 1850-talet till nutid med möjlighet att zooma in ett speciellt kvarter. Eftersom inflyttningen till Stockholm skett från i stort sett hela landet kan du söka på din favoritförsamling och se vilka som flyttat till eller från Södermalm under den här tiden. Och om inte det räcker kan du läsa några av de hundratals uppsatser om näringslivet, föreningslivet eller skolan under perioden eller om någon av alla de konstnärer eller författare som gjorde Söder till sin hembygd.


Upp

 

 

Register till Mantalsböcker 1800-1870
Registret innehåller namn på alla personer som nämns i Stockholms mantalsböcker under angivna år, dvs i princip huvudpersonen i hushållet. För 1855 års register ingår dock samtliga Stockholms invånare oavsett ålder eller status.
Det rör sig om över 2.250.000 poster som på det här viset ger en utmärkt ingång till själva mantalsuppgifterna. Varje post innehåller förnamn (eller bara initialer), efternamn, år för mantalsskrivningen (dvs var man bodde 1 november året innan), mantalsskrivningsdistrikt (som var en del av en församling) och nummer på själva mantalsuppgiften, där hela hushållet redovisas.

De som skulle betala mantalspenning var alla vuxna mellan 15 och 63 års ålder, men från 1841 höjdes den undre gränsen till 17 och från 1857 till 18 år. Många var också befriade på grund av sjukdom, mm. I registret står normalt bara huvudpersonen i hushållet angiven, men för 1855 finns samtliga personer i hushållet med, och dessutom med födelseår och -datum. På grund av en hårdhänt gallring i källmaterialet under slutet av 1800-talet finns inte alla samtida register och mantalsuppgifter bevarade. För de första decennierna finns bara register för vart tionde år, men från 1831 är registren årliga. Själva mantalsuppgifterna finns bevarade från 1834. Den tidigare versionen som kom 2001 omfattade åren 1800-1870 och innehöll 1,8 miljoner poster. Den här nya utgåvan har utökade sökmöjligheter jämfört med den gamla. Man kan nu även söka på födelseår (som förekommer i 1855 års mantalsregister) samt hushåll.Upp

 

 

Register till Stockholms mantalsböcker 1800-1870 utgåva 2
Registret innehåller namn på alla personer som nämns i Stockholms mantalsböcker under angivna år, dvs. i princip huvudpersonen i hushållet. För 1855 års register ingår dock samtliga Stockholms invånare oavsett ålder eller status. Det rör sig om över 2 250 000 poster som på det här viset ger en utmärkt ingång till själva mantalsuppgifterna. Varje post innehåller förnamn (eller bara initialer), efternamn, år för mantalsskrivningen (dvs. var man bodde 1 november året innan), mantalsskrivningsdistrikt (som var en del av en församling) och nummer på själva mantalsuppgiften, där hela hushållet redovisas.

De som skulle betala mantalspenning var alla vuxna mellan 15 och 63 års ålder, men från 1841 höjdes den undre gränsen till 17 och från 1857 till 18 år. Många var också befriade på grund av sjukdom, mm. I registret står normalt bara huvudpersonen i hushållet angiven, men för 1855 finns samtliga personer i hushållet med, och dessutom med födelseår och datum.Upp

 

 

Nationell Arkiv Databas - NAD
Den Nationella Arkivdatabasen (NAD) innehåller information om arkiv som skapats av statliga och kommunala myndigheter, föreningar, företag, personer med flera. Denna information sammanställs årligen och hämtas från Nationalitetsregistrets REA-databas ch olika regionala arkivdatabaser. Exempel på representerade institutioner är Riksarkivet,Krigsarkivet, landsarkiv, stadsarkiv, kommunarkiv, folkrörelsearkiv, företagsarkiv, bibliotek och museer. Körsätt Runtime för Mac eller PC. Recension SHF 1/00.27


Upp

 

 

Paleografi - Studier i handskriftsläsning
En av stötestenarna när det gäller att ta del av det skrivna kulturarvet är svårigheterna att läsa historiska dokument. De historiska dokumenten ligger till grund för vår historieuppfattning och i ett levande kulturarv är det viktigt att sprida kunskap om hur man tolkar dokumenten. Riksarkivets SVAR-byrå har tagit fasta på behovet av kunskap i ämnet och hoppas genom denna första utgåva av ett digitalt läromedel i paleografi kunna bidra med ett hjälpmedel för ökad tillgänglighet till det skrivna kulturarvet.

Programmet gör inte anspråk på att ge en fullständig bild av de svenska arkivbestånden eller alla stilar som kan finnas. Inte heller kan vi, trots våra ansträngningar, garantera helt felfria renskrifter. Vi erbjuder däremot den mest omfattande exempelsamlingen av arkivdokument i undervisningssyfte som någonsin givits ut i landet. Dokumenten har valts för att representera olika samhällssektorer, tre sekel och olika regioner.
Paleografi - Juridiska arkiv 1600-tal.
Paleografi - Juridiska arkiv 1700-tal.
Paleografi - Juridiska arkiv 1800-tal.
Paleografi - Kyrkliga arkiv
Paleografi - Civila myndighetens arkiv

Interaktiv undervisning i handskriftsläsning framtagen av SVAR. Mängder av dokument och tolkade avskrifter. Filer för utskrift Se SHF 1/01.29Upp

 

KGF:s Databas 2004

 CD-skivan/databasen innehåller ca 885 000 tusen poster över födda, vigda och döda från flertalet församlingar i Kronobergs län.

Gåva till föreningen från medlem.


Upp

 

Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum
Oskarshamn

Mellersta Kalmar län samt delar av Jönköpings län
PLF CD-2

CD-skivan innehåller följande:

Födda              348 859 poster
Vigda              170 590 poster
Döda               229 937 poster

Kommuner vars socknar helt eller delvis ingår är:
Aneby
Eksjö
Hultsfred
Högsby
Mönsterås
Oskarshamn
Sävsjö
Vetlanda
Gåva till föreningen från medlem.


Upp

   

 

Svenska Ortnamn 1999
Denna skiva innehåller en data bas med 403 000 namn som förekommer på den topografiska (gröna) kartan som har skala 1:50 000, utom i fjälltrakterna där skalan är 1:100 000.Som jämförelse kan nämnas att den mest utförliga Sverigeatlasen innehåller ungefär 50 000 namn. Namnbasen är framtagen av Lantmäteriverket med utgångspunkt från de topografiska kartorna, den är alltså en sekundär källa relativt kartorna. Församligs tillhörigheten gäller nutid så enstaka fall av objekt som är relaterade till en viss församling men inte ligger inom den ursprungliga församlingens gränser kan vara enklaver som till fastighet i den gamla församlingen.I databasen talas om objekt. Ett objekt kan vara en gård, en sjö, ett berg, en kyrka eller en tätort, allt som har ett namn. För originalidé, datainsamling och värdering samt distribution svarar Carl Szabad, Sveriges släktforskarförbund.


Upp

 
 

Centrala Soldatregistret CD2
Uppgifter om indelta soldater från ’yngre indelningsverket’s period 1682-1901.Du kan alltså inte hitta uppgifter om beväringen som infördes 1812. Här är det endast soldater som hade sin sysselsättning enligt Karl XI:s ’Ständiga knektehåll’. På skivan finns de 221159 soldater som hittills har inventeras. I de flesta fall finns ytterligare uppgifter om soldaten i det lokala soldatregistret som du finner adressen till här. Man går via aktnummer som anges.


Upp

 
 

Släkt och Hävd 1950 - 1999, register
Register till tidningen Släkt & Hävd. Program Utförande: Filemaker Pro Runtime
(Standalone databas), alternativ importera textfiler till valfritt registerprogram.Upp

 


Häradskartan
DVD-skivan "Häradskartor" innehåller bilder av 1.596 s k häradsekonomiska kartor som är framtagna under perioden 1859-1934. DVD:n har tillkommit som ett samarbetsprojekt mellan användargrupperna Sveriges Släktforskarförbund och Sveriges Hembygdsförbund å den ena sidan och Lantmäteriet å den andra. En förhandsteckning under vintern, våren och sommaren gjorde det till slut möjligt att producera den till ett tillräckligt lågt pris.Det är rik skatt av kartmaterial som på det här viset blir tillgängligt för en blygsam slant. Kartorna har hög upplösning där minsta torp är tydligt angivet.14 av Sveriges dåvarande 24 län är kompletta:

Malmöhus län
Kristianstads län
Blekinge län
Hallands län
Göteborgs och Bohus län
Älvsborgs län
Skaraborgs län
Östergötlands län
Södermanlands län
Örebro län
Värmlands län
Västmanlands län
Stockholms län
Uppsala län

För Kopparbergs län ingår Grangärde tingslag förutom de gränstrakter som
finns med i kartorna för andra län.För Norrbottens län ingår 12 kartblad som täcker den sydöstra halvan.OBS! Du behöver även en DjVu-plug-in i din webbläsare för att du ska kunna se kartan och den han du hämta här (4,2 Mb). På DVD-skivan följer det dock med både olika aktuella webbläsare och nödvändigt plug-in-program. Kartorna på DVD-skivan kan också sparas ner i bmp-format. OBS! DVD-skivan går inte att köra i en DVD-läsare för videofilmer avsedda att spelas upp på TV!


Upp

 
 

Lantmäteriets Sverigekarta ver.4
Med Sverigekartan kan du få information om 7000 sevärdheter och utflyktsmål
i Sverige. Genom att ange namn på orter, sjöar, berg eller andra platser flyttar du dig snabbt och enkelt från Ystad till Haparanda. På Sverigekartan finns även ett program, Resplan, för att planera den kortaste, snabbaste och billigaste resvägen och få en komplett vägbeskrivningUpp

 

 
SLÄKTDATA
Föreningen Släktdatas Cd-skiva utges med jämna mellanrum. Detta exemplar är det senaste och är från maj- 2003 (ver .2003 - 1 ). Cd-skivan innehåller ca 1.2 miljoner inmatade poster/personer, som olika föreningar runt om i landet skickat till Föreningen Släktdata och som föreningen sammanställt på denna Cd-skiva. Föreningens register finns även för sökning på Internet via Släktdatas hemsida och där även Cd-skivan med alla Släktdatas arkiv kan beställas för 75 kr, se http://www.slaktdata.org


Upp

 

 

Svensk Biografiskt Lexikon
Band 1-31
 
31 band fullödig personhistorisk och genealogisk kunskap på en enda CD-skiva med fullständig textsökning. Helt enkelt ett måste för alla seriösa släktforskare (med dator och CD-spelare). Via Fritextsökning går det att söka på ett namn, en ort, ett yrke eller något annat ord och snabbt få fram alla ställen där detta nämns. Detta innebär oanade möjligheter för t ex en släkt- eller hembygdsforskare eller för den som skriver en uppsats eller avhandling om en speciell företeelse. Det går även att göra kombinations sökningar (s.k. booleska uttryck), sökningar med s.k. wild-card tecken samt med synonymfunktion.

Vilken är då släktforskarens främsta nytta av SBL?

 • Att utnyttja det omfattande arbete som nedlagts på SBL med att kontrollera och ta fram faktauppgifter och som ofta lett till att felaktigheter i litteraturen korrigerats. Detta gäller såväl släktartiklar som familje- och meritdata i personartiklar.
 • Genom den käll- och litteraturförteckning som avslutar varje artikel.
 • Att CD-skivan ger möjlighet till fritextsökning på t ex släktnamn.


Upp
 
 

Sjömanshusdatabas  Sjöfolk
En databas innehållande 650.000 poster rörande samtliga sjömän inskrivna vid tio av de 47 sjömanshus som funnits i landet.

De sjömanshus som ingår är:

Gamlakarleby i Finland (1814-1914)
Gävle (1841-1907)
Hudiksvall (1814-1939)
Härnösand (1766-1940)
Karlskrona (1870-1937)
Oskarshamn (1912-1915)
Söderhamn (1841-1931)
Visby (1752-1950)
Västervik (1853-1941)
Örnsköldsvik (1900-1939)

En sjöman kan vara inskriven många gånger, så man kan lätt följa hans resor och eventuella befordran genom tiden. Omfattningen över tiden rörande de olika sjömanshusen framgår här ovan. Sökning kan ske på alla olika parametrar; för- och efternamn, födelsedatum och -församling, hemförsamling, sjömanshus - enstaka eller alla, påmönstringsort, avmönstringsort, fartyg m.m.

OBS!
Sjömän som ingår i databasen kan mycket väl ha mönstrat på och av på andra orter än sjömanshuset anger. Således finns exempelvis 35 000 poster med sjömän som mönstrat på i Stockholm och 22 000 som mönstrat av.Upp

 

 

Rosenberg” Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige
Cd-skivan Rosenberg, Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige», vanligen kallad ”Rosenberg” innehåller uppgifter om 65 000 olika platser i Sverige vid början av 1880-talet, allt från enskilda gårdar till län eller landskap.
Följande uppgifter redovisas på Cd-skivan:

 • Ortnamn (med samma stavning som i bokverket)
 • Socken (med nutida stavning och namnform)
 • Tingslag (med nutida stavning)
 • Härad (med nutida stavning)
 • Län (med nutida stavning)
 • Beskrivning (bokstavstroget återgiven och således även innehållande de fel som finns i originalverket, rättelser är gjorda till de normerade namnfälten där fel upptäckts)

Upp
 

 

Sveriges Regenter under 1000 år
”Sveriges regenter under 1000 år" på CD - en historisk uppslagsbok till nytta och nöje för alla, som är historiskt intresserade! Ett helt unikt släktregister med biografier och bilder - till skillnad mot en vanlig uppslagsbok. Cd-skivans innehåll är samma som finns på Internet, men du slipper vara uppkopplad när du söker i den historiska databasen, som innehåller mer än 2200 historiska personer och deras släktförhållanden. På skivan finns över 300 bilder och biografier/texter för över 1070 historiska personer.Upp

 
 

Statistiskt sammandrag af Svenska Indelningsverket
även kallat ”Grill” innehåller uppgifter om 32 600 rust- och rotehåll samt nästan 2 800 officersboställen gällande såväl den ursprungliga indelningen som korrigeringar genomförda därefter.

Följande uppgifter redovisas:

 • Rust-/rotehåll eller officersboställe (med samma stavning som i bokverket)
 • Socken (med nutida stavning och namnform)
 • Härad/Fögderi (med nutida stavning)
 • Län (med nutida stavning)
 • Regemente (med nutida stavning)
 • Kompani (med nutida stavning)
 • Anmärkningar (i vissa fall, bokstavstroget återgivet)

"Grill" ger en lätt ingång till den snåriga struktur som Sveriges militära indelning innebar under drygt 200 år. Man hittar här lätt såväl den geografiska som militära indelningen läns-, härads- eller sockenvis kopplat till regementen och kompanier, med de rotar som hör till en viss socken eller ett visst kompani.
Det medföljer även en 98 sidor lång text ur originalbokverket som kan läsas på skärmen eller skrivas ut, innehållande en utförlig beskrivning av den svenska krigsmakten under den aktuella perioden, med bl. a lönetabeller och förteckning över bemanningen i de värvade regementena.


Upp