Styrelse och kontakt

Ordförande    Hans Fredriksson    0702-274229        ordforande@alingsasslaktforskarforening.se
V ordf             Barbro Engh            0322-50819          barbro@alingsasslaktforskarforening.se
Kassör           Margareta Lund       0322-637357        kassor@alingsasslaktforskarforening.se
Sekreterare   Kaj Sigurdsson         0322-93883          sekr@alingsasslaktforskarforening.se
Ledamot        Åke Jansson            0322-10669
Ledamot        Tomas Lindblom
Ledamot        Lisbeth Spogardh    0707-738298        lisbeth@alingsasslaktforskarforening.se
Suppleant     Christina Palm                                       christina@alingsasslaktforskarforening.se
Webmaster   Tomas Lindblom                                    alltfolk@gmail.com