Styrelse och kontakt

Ordförande    Hans Fredriksson    0702-274229        ordforande@alingsasslaktforskarforening.se
V ordf             Barbro Engh            0322-50819          barbro@alingsasslaktforskarforening.se
Kassör           Margareta Lund       0322-637357        kassor@alingsasslaktforskarforening.se
Sekreterare   Kaj Sigurdsson         0707-426564       sekr@alingsasslaktforskarforening.se
Ledamot        Christina Palm                                       christina@alingsasslaktforskarforening.se
Ledamot        Tomas Lindblom
Ledamot        Lisbeth Spogardh    0707-738298        lisbeth@alingsasslaktforskarforening.se
Suppleant     Hans Emanuelsson
Suppleant     Tore Johansson
Webmaster   Tomas Lindblom                                    alltfolk@gmail.com