Artiklar

Artikelregister från medlemsblad ASF 1991-2005 

År Tidn nr Artikel Författare Källa
1991 1tom 4 1992 Rättshistoria för släktforskare Barbro Nordlöf Anropet 1990
1991 3 Pigorna i 1800-talets svenska samhälle Irene Artaeus Kvinnornas

försörjning i 1800-talets svenska samhälle med särskild hänsyn till pigorna.

6 s.

1992 3 Enskild skrift Stefan Nilsson http://www.ra.se/gla/forskarservice/forskarforfragningar/fader_okand.htm
1993 2 tom 1/1996 Mantalslängder Håkan Skogsjö Släkthistoriskt

Forum 2/89

1994 2 Tabell över gamla längd och ytmått Ulf Pauli Ulf Pauli: Mark blir karta
1994 2 Skatte, krono och frälse Örjan Hill Örjan Hill: Kanske folket är fattigt
1995 1 Årtal för släktforskare Erik Thorell
1995 1 tom 1/1996 1900-talets kyrkobokföring – en sammanställning Nils Marelius/Björn Fyrlund
1995 2+3 Får man heta vad man vill i efternamn Anders Lindqvist Patentbesvärsrätten
1996 3 Lantmäterihandlingar Thor Sjöberg
1997 1 Vad är mantal Jan Brunius Populär historia 3/96
1997 3 Hur gör man en släktbok Tor Cullberg
1998 1 Korpa – Soffi Eric Carlsson
1998 2 Kyrktagningsseden i Sverige K-E Ferner Kyrktagningsseden i Sverige av A Gustavsson 1972
1999 4+1/2000 Den sista stora avrättningen i Högsäter Valbo Härad Peter Hjortstam
2000 1 Charles Hill – vår store industriman P.H Rosenström
2000 2 Kusin, syssling, brylling och pyssling Marika Lagervall Släkthistorisk Forum 5/99
2001 1 Latinska ord
2001 4 Alingsås, stad bland de första med bokhandel P.H Rosenström
2002 4 Alingsås fotografer Tomas Samuelsson Alingsås museum
2003 4 Michael Svenonis Riddelius in Lena Johan Almqvist
2004 1 Rådhuset Alingsås Utdrag ur
Bohlins minnesskrift 1919
2004 4 Torpet Källeberg Johan Almqvist
2004 4 Drottninggatan Alingsås Håkan Sandstedt
2005 1 Vad betyder Alingsås P.H Rosenström
2005 2 Högrell, Johan-Adolf och Damma-Klas Håkan Sandstedt